Onze missie en waarden

Afbeelding
Don Bosco Stichting op donorinfo.be
© Don Bosco Stichting

Donorinfo werkt met een aantal strikte principes en waarden die jou als schenker helpen om te geven in vertrouwen die we jou graag hier toelichten. Alle organisaties, schenkers, partners, leveranciers... kunnen erop rekenen dat we ons voor deze waarden engageren.

Onafhankelijkheid

 • De stichting is op geen enkele manier gebonden aan de organisaties die terug te vinden zijn op donorinfo.be .
 • Om haar onafhankelijkheid te bewaren, worden alle kosten gedragen door de stichter van de stichting, Erik van Baren
 • Donorinfo is geen ledenorganisatie. Ze doet geen beroep op subsidies en aanvaardt ook geen giften, sponsoring of bijdragen van de geregistreerde organisaties.

Gratis dienstverlening

 • De dienstverlening van Donorinfo is gratis voor het publiek en voor de organisaties. Zo kunnen alle organisaties die in aanmerking komen en alle potentiële schenkers er gebruik van maken.

Transparantie

 • Donorinfo zorgt voor financiële transparantie door gedetailleerde financiële gegevens van organisaties te publiceren volgens een standaard model en gemeenschappelijke normen.
 • Deze gegevens zijn afkomstig van jaarrekeningen gecontroleerd door een extern erkend controleorgaan (een bedrijfsrevisor, een accountant aangesloten bij het ITAA). 
 • Ook de informatie over vorige jaren blijft beschikbaar per organisatie. Zo kan je  de evolutie zien van het budget en de uitgaven van een organisatie door de jaren heen.

Objectiviteit

 • Donorinfo zorgt ervoor dat zowel de cijfers als de inhoudelijke informatie over de organisaties zo objectief mogelijk zijn. 
 • Schenkers beslissen zelf welke organisatie ze steunen. Donorinfo geeft hierover geen advies maar wil dankzij informatie die keuze wel vergemakkelijken.
Afbeelding
Mother and Midwives Support op donorinfo.be
© Mothers and Midwives Support

Pluralisme

 • Elke organisatie die beantwoordt aan de publicatievoorwaarden kan haar gegevens op donorinfo.be publiceren. 
 • Ook voor haar raad van bestuur streeft Donorinfo naar pluralisme, onder andere in gender, taal, politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen.

Samenwerking

 • Donorinfo moedigt goede doelen aan om op korte en langere termijn met elkaar samen te werken. 
 • Donorinfo zelf staat open voor samenwerking met andere actoren die haar waarden van transparantie en pluralisme onderschrijven.

De missie van Donorinfo

Donorinfo stimuleert solidariteit en vrijgevigheid op basis van vertrouwen.

Wat houdt deze missie in?

 • We stimuleren met Donorinfo vrijgevigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid in een veranderende wereld.
 • We creëren de objectieve voorwaarden om dit in alle vertrouwen te laten plaatsvinden:
  • We helpen de schenkers met betrouwbare informatie.
  • We helpen de schenkers door het “schenken” zelf te faciliteren.
 • We versterken met Donorinfo de interactie tussen alle actoren van de filantropie: organisaties, donoren, stichtingen, overheid, media, Donorinfo en andere betrokken stakeholders.
 • We willen  een hefboom zijn: we investeren in Donorinfo en daardoor creëren we een veelvoud van giften aan organisaties.