Waarom vragen organisaties naar je Nationale Register Nummer (NN)?

Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp "houdende diverse fiscale bepalingen (DOC 55/3607)" goed dat onder meer de verplichting inhoudt voor organisaties om aan de FOD Financiën het identificatienummer te bezorgen van het nationaal register van schenkers die van een fiscaal attest genieten voor schenkingen gedaan vanaf 1ᵉʳ januari 2024.

Zo kan de overheid de belastingaangifte of het voorstel voor een vereenvoudigde belastingaangifte vooraf invullen, zodat je automatisch kunt profiteren van het belastingvoordeel waar je recht op zou hebben. 

Als je in 2024 een donatie van ten minste € 40 hebt gedaan, of als je van plan bent een donatie te doen aan een erkende instelling, zullen ze je vragen om hen je nationale registratienummer te geven, bijvoorbeeld via een formulier op hun website of per e-mail.