Vocatio, stichting van openbaar nut

Jaarlijks reiken wij beurzen uit om jongeren te steunen met een ware roeping, waarvoor financiële middelen ontbreken om hun project op lange termijn te ontwikkelen. De beurs is voor hen een vorm van erkenning en het beslissend “duwtje in de rug”. VOCATIO blijft de carrière van haar laureaten volgen.

  1.20 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  0 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Charlotte Wajnberg

Wat doet Vocatio, stichting van openbaar nut?

In 1963 werd VOCATIO opgericht om jonge gepassioneerde talenten tussen 18 en 30 jaar te ondersteunen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun roeping of levensproject te realiseren. Sinds haar oprichting heeft zij al 817 beurzen uitgedeeld voor meer dan 4,5 miljoen euro. Dat komt ongeveer neer op een twintigtal beurzen per jaar, één beurs telt 10.000 euro.

Deze beurzen zijn springplanken die de laureaten bijvoorbeeld de kans bieden professioneel materiaal aan te kopen, een onderzoeksprogramma op te starten of een aanvullende opleiding te volgen. 95% van de laureaten geeft aan dat de beurs hen echt heeft geholpen bij de ontwikkeling van hun roeping. Daarvan is 88% nog altijd bezig met zijn/haar roeping.

Naast de beurzen, begeleidt VOCATIO de laureaten ook in de verdere ontwikkeling van hun roeping. Deze begeleiding neemt drie vormen aan. Ten eerste stimuleert het VOCATIO-laureatennetwerk het contact tussen de laureaten om ervaringen uit te wisselen. Ten tweede organiseren wij met onze partners opleidingen of workshops, die de laureaten de nodige tools geven om hun levensproject te ontwikkelen. En tenslotte wil VOCATIO zoveel mogelijk zichtbaarheid bieden aan haar laureaten via haar nieuwsbrief, website en sociale media. Maar ook via haar partners, de pers en evenementen.

Voor een extra steun tijdens de Corona-crisis, organiseerden we een synergie tussen laureaten. Zo ontstond VOCATUNES: een online concert, volledig uitgevoerd door laureaten.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Vocatio, stichting van openbaar nut helpen?

 

Door uw gift investeert u in de toekomst van jongeren, omdat de individuele VOCATIO-beurs (10 000 €) wordt toegekend aan een gepassioneerde jongere die met de beurs zijn roeping ontwikkelt.

Opbrengsten in 2022

  €300.447 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten