Sportpret vzw

Sport en spel voor élk kind.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, door sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kinderen in kansarmoede te bevorderen. 

  6.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  256 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Sportpret
Sportpret vzw

Wat doet Sportpret vzw?

Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en het schooljaar voor kinderen tussen 3 en 12 jaar die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de verschillende schoolvakanties Sportpretdagen voor kinderen in (kans)armoede en tijdens het schooljaar biedt Sportpret een naschools beweegaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen. Verder hebben we ook andere projecten zoals knutselnamiddagen, springfeesten, kleutersport, sport en spel, … en zijn we volop bezig met nieuwe projecten. 

Sportpret is actief in Antwerpen, Turnhout, Genk, Leuven, Vilvoorde en Brussel.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 24/04/2024

Afbeelding rechtsboven: Sportpret vzw

Hoe kan je Sportpret vzw helpen?

 

Sportpret probeert zo transparant mogelijk te zijn in zijn financiën. De grootste uitgaven die er zijn lijsten we hieronder kort op:

 – Aankoop van een T-shirt voor elke deelnemer.
– Aankoop van fruit voor na het sporten. Sportpret zet zich namelijk in om ook, naast sporten, gezonde voeding te promoten bij onze doelgroep.
– Het aankopen en onderhouden van sportmateriaal.
– Onkostenvergoeding voor onze gediplomeerde sportlesgevers.

Met €5 per maand laat u één kindje wekelijks een uurtje sporten.

Opbrengsten in 2023

  €49.113 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €359.681 Overheidssubsidies
  €41.635 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten