Solidagro vzw

Recht op voedsel wereldwijd

Solidagro draagt bij aan het realiseren van het wereldwijde recht op voedsel en water door de promotie van het agro-ecologisch voedselsysteem. 

  19.30 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  58 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Oost-Vlaanderen
Afrika
Azië
Europa
Zuid-Amerika
België
Burkina Faso
Bolivia
Filipijnen
Senegal
Mali

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Solidagro in Senegal

Wat doet Solidagro vzw ?

Solidagro draagt bij aan het realiseren van het wereldwijde recht op voedsel en water door de promotie van het agro-ecologisch voedselsysteem. In de keten van productie tot consumptie overtuigen we in onze verschillende interventielanden, inclusief België, organisaties en individuen om over te schakelen op ecologische landbouw en haar producten. In partnerschap versterken we bewegingen die opkomen voor agro-ecologie en pleiten bij overheden om een wettelijk kader te scheppen en effectief beleid te voeren dat agro-ecologie bevordert. We werken aan de afbouw van de machtsconcentratie in het mondiale, industriële voedselsysteem, en pleiten we voor meer voedselsoevereiniteit voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

 

 

 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 13/06/2024

Hoe kan je Solidagro vzw helpen?

 

Vind jij ook dat voedselzekerheid een recht is voor iedereen? Je kunt ons financieel steunen. Doe een gift, word vaste schenker of organiseer een actie!

 

Vrijwilligers en sympathisanten die zich hierachter scharen zijn dé sleutel tot succes. Want met goesting kun je bergen verzetten en op de weg naar agro-ecologie staan nog veel bergen. Het is dankzij een uitgebreide en diverse ploeg aan enthousiaste vrijwilligers dat Solidagro zich voor de volle honderd procent kan inzetten voor boerenfamilies wereldwijd. Samen met jou gaan we op zoek naar geschikte activiteiten die bij jouw talenten, vaardigheden en vrijetijdsbesteding past.

 

Opbrengsten in 2022

  €457.487 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.968.631 Overheidssubsidies
  €56 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten