Pax Christi Vlaanderen

Beweging voor vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en verzoening

Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid vanuit humane waarden en christelijke inspiratie, in eigen samenleving en in andere delen van de wereld. 

  5.65 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  85 Vrijwilligers in 2021
Werkt rond
in
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Wake Palestijns conflict_2021

Wat doet Pax Christi Vlaanderen?

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog (13 maart 1945) en telt vandaag ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen.

Pax Christi Vlaanderen ziet conflicten als groeikansen. Inzetten op conflictpreventie, transformatie en herstel maakt verbondenheid mogelijk. Ingebed in onze internationale vredesbeweging gaan wij aandachtig, gefundeerd en respectvol om met culturen, religies, levensbeschouwingen, natuur en leefmilieu. De menselijke waardigheid en het gemeenschappelijk goede staan daarbij centraal.

Pax Christi Vlaanderen klaagt onrecht aan met een open en kritische blik, en probeert te begrijpen wat mensen tot geweld drijft. Door het inzicht dat we zo verwerven, kunnen we geweld of onrecht overwinnen. De geweldloze aanpak, diplomatie, ontwapening en internationaal (humanitair) recht stellen de bescherming van burgers centraal. We informeren en interpelleren burgers en beleidsmakers, en werken een echte vredespolitiek in de hand.  

Drie met elkaar verbonden pijlers schragen het vredeswerk van Pax Christi Vlaanderen: spiritualiteit, leren en actie. Dankzij meer dan honderd vrijwilligers, aangestuurd door onze bewegingswerkers, voert Pax Christi actie, geeft ze vorming, schrijft ze artikels en dossiers, zet ze experten aan het werk, interpelleert ze politici, licht ze de media in en blijft ze zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd.

Laatste wijziging: 20/10/2021
Afbeelding
Persactie WeAreBelgiumToo_2021

Pax Christi Vlaanderen staat voor een inclusieve samenleving, iedereen hoort erbij.

Stefan Nieuwinckel, directeur van Pax Christi Vlaanderen op persconferentie #WeAreBelgiumToo

Hoe kan je Pax Christi Vlaanderen helpen?

 

Schenk een 'dagloon' voor de vrede!

Omdat onze missie alleen maar kan slagen door volgehouden inzet en een stabiele financiële basis, vragen wij onze sympathisanten niet alleen om lid of vrijwilliger te worden, of deel te nemen aan acties en activiteiten, maar ook om een gift. En wat is er mooier dan de kans grijpen om ons te steunen met een ‘dagloon voor de vrede’! Jij kan gewoon je eigen job uitvoeren, en wij zetten jouw dagloon om in concrete stappen naar meer vrede en rechtvaardigheid. 

 

Pax Christi Vlaanderen zoekt steeds mensen die de handen uit de mouwen willen steken op acties en activiteiten. Dat kan gaan van het klaarzetten van tafels en stoelen, het aanvragen van toestemming voor manifestaties tot het verven van spandoeken. We zoeken ook mensen die foto's of geschreven reportages willen maken van onze acties en activiteiten. Mensen die goed kunnen vertalen vanuit of naar het Frans of Engels zijn ook welkom. Tenslotte hebben we ook inhoudelijke werkgroepen: altijd welkom!

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2021

  €127.390 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €487.833 Overheidssubsidies
  €1.205 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €50.703 Andere bedrijfsopbrengsten