Pax Christi Vlaanderen

Voluit voor verbinding

Pax Christi Vlaanderen bevordert vrede en veiligheid, verzoening en rechtvaardigheid vanuit humane waarden en christelijke inspiratie, in eigen samenleving en in andere delen van de wereld. 

  5.97 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  100 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Doorbreek de muur - manifestatie tegen oorlog - feb2023
Pax Christi Vlaanderen (Joachim Coens)

Wat doet Pax Christi Vlaanderen?

Pax Christi Vlaanderen gaat voor een rechtvaardige en veilige wereld, voor élke mens.

We leven in een wereld die zo snel verandert, dat mensen er moeilijk vat op krijgen. Een wereld ook waarin er spijtig genoeg nog veel vormen van onrecht zijn. De gedachte dat je daar weinig aan kan doen, geeft je een machteloos gevoel.

Meer dan ooit is er nood aan een kompas dat rust en houvast biedt. En dat de weg wijst naar een samenleving in evenwicht. Vanuit haar spirituele roots, humane waarden en zeer ruime ervaring neemt Pax Christi deze rol op zich.

We roepen individuen, groepen en de hele maatschappij op om een positief verschil te maken. We bieden inspiratie en gaan over tot actie om in het klein en het groot keihard te werken aan een wereld waar élke mens zich veilig voelt. Aan een omgeving waarin échte verbinding het verschil maakt. Aan een samenleving waarin rechtvaardigheid de norm wordt.

Samen met de vrijwilligers zetten we mensen aan het leren en bewegen om de mechanismen van geweld en onrecht beter te begrijpen en aan te kunnen pakken. Dit gebeurt rond de thema's Israël-Palestina, Rusland-Oekraïne, kernwapens en killer robots, mensen zonder wettig verblijf, gedetineerden, internationale veiligheid en spiritualiteit.

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog (13 maart 1945) en telt vandaag ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 03/06/2023

Afbeelding
Café Winket - warm onthaal aan gevangenis van Brugge

Pax Christi Vlaanderen staat voor een inclusieve samenleving, iedereen hoort erbij. Ook mensen die nu in de gevangenis zitten en hun naasten.

Stefan Nieuwinckel, directeur van Pax Christi Vlaanderen

Hoe kan je Pax Christi Vlaanderen helpen?

 

Schenk een 'dagloon' voor de vrede! Dat kan online.

Omdat onze missie alleen maar kan slagen door volgehouden inzet en een stabiele financiële basis, vragen wij onze sympathisanten niet alleen om lid of vrijwilliger te worden, of deel te nemen aan acties en activiteiten, maar ook om een gift. En wat is er mooier dan ons te steunen met een ‘dagloon voor de vrede’! Jij kan gewoon je eigen job uitvoeren, en wij zetten jouw dagloon om in concrete stappen naar meer vrede en rechtvaardigheid.

 

Pax Christi Vlaanderen zoekt steeds mensen die de handen uit de mouwen willen steken op acties en activiteiten. Dat kan gaan van het klaarzetten van tafels en stoelen, het aanvragen van toestemming voor manifestaties tot het verven van spandoeken. We zoeken ook mensen die foto's of geschreven reportages willen maken van onze acties en activiteiten. Mensen die goed kunnen vertalen vanuit of naar het Frans of Engels zijn ook welkom. Tenslotte hebben we ook inhoudelijke werkgroepen: altijd welkom!

Opbrengsten in 2023

  €139.530 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €532.912 Overheidssubsidies
  €6.121 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €78.598 Andere bedrijfsopbrengsten