Sensoa vzw

Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid

Sensoa wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen, binnen een international perspectief. We vertrekken daarbij vanuit de definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  34.80 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  102 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Sensoa vzw?

De missie van Sensoa

Sensoa bevordert de seksuele gezondheid in Vlaanderen, binnen een internationaal perspectief. Sensoa werkt daarvoor rond de preventie van soa en hiv, van ongeplande zwangerschap en van seksueel grensoverschrijdend gedrag, integratie van mensen met hiv en relationele en seksuele vorming.

Wat doet Sensoa?

Onderzoek. We onderzoeken en analyseren maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen.

Seksuele gezondheid en rechten promoten. We formuleren en promoten duidelijke standpunten over seksuele gezondheid en rechten. We ijveren voor betere toegang tot seksuele en reproductieve zorg. We maken sensibiliserende campagnes.

Ondersteuning van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. We ondersteunen overheden en beleidsmakers van relevante sectoren en instellingen.

Informatie en advies. We geven informatie en advies over seksualiteit en relaties, voornamelijk via onze websites www.allesoverseks.be en www.zanzu.be.

Vormingen en opleidingen. We zorgen voor vorming en opleiding van professionals. We ijveren voor het opnemen van seksuele gezondheid in opleidingen, leerplannen en eindtermen van het onderwijs.

Aanbod van educatieve materialen. We ontwikkelen en verspreiden educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming. Je kan materialen downloaden of aankopen.

Sensoa Positief ondersteunt mensen met hiv, mensen uit hun omgeving en professionals die met hiv in contact komen.


Op wereldvlak zijn de problemen en uitdagingen omtrent seksuele gezondheid


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Sensoa vzw helpen?

 

Vind jij seksuele en reproductieve rechten belangrijk? Moet seksuele beleving vrij zijn van dwang, discriminatie en geweld? Is er meer aandacht nodig voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit? Dat is waar Sensoa voor staat.

Sensoa praat over seks. En Sensoa leert mensen praten over seks. Over de aangename dingen en ook over voorzorgen nemen en afspraken maken.

We kunnen jouw hulp gebruiken. Steun ons werk. Dat kan financieel of je kan ook tijd geven en een actie organiseren of vr

 

Voor een aantal activiteiten steunt Sensoa op vrijwilligers. Mensen die tijd vrijmaken en zich op uiteenlopende vlakken inzetten voor de promotie van seksuele gezondheid en de ondersteuning van mensen met hiv.

In ruil voor hun inzet, kunnen vrijwilligers rekenen op begeleiding en ondersteuning van Sensoa.

We zijn nog op zoek naar mensen om
veilig vrijen te promoten bij Homomannen
te participeren in onze jongerengroep Ei-Cel
of deel uit te maken van onze Algemene Vergadering

Opbrengsten in 2022

  €239.082 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €3.571.422 Overheidssubsidies
  €282.094 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten