School & Ziekzijn West-Vlaanderen vzw

Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke kinderen

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  112 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet School & Ziekzijn West-Vlaanderen vzw?

De missie van S&Z West-Vlaanderen

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook het zieke kind!

School & Ziekzijn organiseert les- en studiebegeleiding voor het zieke kind. Zij wil, van zodra de gezondheidstoestand van de leerling dit toelaat, leerachterstand wegwerken en beperken. Zo tracht S&Z het blijven zitten te vermijden.

Via de vrijwilliger wordt het contact tussen de school, de klasgenoten en het zieke kind in stand gehouden wat bijdraagt tot de reïntegratie in de school. Deze sociale steun doorbreekt eveneens het isolement van de zieke leerling.

Naarmate de ziekteperiode langer duurt neemt de onrust over de toekomst en het welzijn toe. S&Z biedt steun aan het zieke kind door het geven van onderwijs. De leerling krijgt terug hoop en kracht om verder aan zijn toekomst te bouwen.

Wat doet S&Z West-Vlaanderen?

Als een leerling ziek is, is een gecoördineerd onderwijsaanbod thuis of in het ziekenhuis noodzakelijk. De verschillende partners (CLB, school, School&Ziekzijn, eventuele arts) verklaren uitdrukkelijk dat ze bereid zijn om voortdurend, in overleg met mekaar, op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van een aangepast pakket aan onderwijsondersteuning voor alle zieke leerlingen waarvoor de hulp van School & Ziekzijn (S&Z) ingeroepen wordt. De ondersteuning door S&Z is complementair aan andere initiatieven (TOaH of Tijdelijk Onderwijs aan Huis, Bednet ) en is vaak noodzakelijk...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 13/06/2024

Opbrengsten in 2022

  €14.205 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €6.549 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €177 Andere bedrijfsopbrengsten
School & Ziekzijn West-Vlaanderen vzw

Voorhavenlaan 85
8400 Oostende
België