Natuurpunt Beheer VZW

Natuurpunt beschermt de natuur door natuurgebieden aan te kopen en te beheren.

  223.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  6000 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Natuurpunt Beheer VZW?

Wat is de missie van Natuurpunt?

Natuurpunt komt op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

 


Wat doet Natuurpunt?

Natuurpunt is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn georganiseerd in 170 lokale afdelingen. Deze vrijwilligers organiseren wandelingen, onderhouden de natuurgebieden en zorgen voor een uitgebreid verenigingsleven. Ze werken samen met een groot team van professionele medewerkers. Daarvan zijn er 250 natuurarbeiders, die dagelijks zorgen voor het gespecialiseerde werk in de natuur.

Natuurpunt is hét kenniscentrum inzake biodiversiteit in Vlaanderen. De kennis over soorten, habitats en natuurbeheer zit zowel bij de professionele als bij de vrijwillige medewerkers. Tientallen werkgroepen over vogels, zoogdieren, planten of andere soortengroepen zijn actief in heel Vlaanderen.

 

Natuurpunt neemt haar verantwoordelijkheid bij de grote ecologische uitdagingen. Natuurgebieden, natuur en water in de steden helpen ons om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Op Europees niveau werkt Natuurpunt mee aan herstel van veengebieden, waarbij koolstof voor duizenden jaren wordt opgeslagen. Jaarlijks breidt Natuurpunt haar eigen bossen uit met tientallen...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 26/09/2023

Hoe kan je Natuurpunt Beheer VZW helpen?

 

Natuur beschermen door natuur aan te kopen, dat is al zestig jaar lang de beste manier om voor planten en dieren te zorgen in ons verharde Vlaanderen. Met uw steun kopen vrijwilligers en professionelen van Natuurpunt elke dag opnieuw de mooiste natuur in ons land.

Opbrengsten in 2022

  €4.599.823 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €21.314.022 Overheidssubsidies
  €762.505 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €5.129.900 Andere bedrijfsopbrengsten