Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw

Technische know-how en managementkwaliteiten van ingenieurs inzetten voor humani

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  59 Vrijwilligers in 2021
Werkt rond
in

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw?

Oorsprong en missie van Ingenieurs zonder Grenzen

In 1992 werd Ingenieurs zonder Grenzen (IzG)  opgericht om de technische know-how en managementcapaciteiten van de ingenieurs in te zetten voor humanitaire hulp in ontwikkelingslanden. 

 

Wat doet Ingenieurs zonder Grenzen?

IzG organiseert korte zendingen van maximaal 3 maanden, om technisch-wetenschappelijke hulp en technologie-overdracht te leveren. Deze tussenkomsten zijn belangeloos en gebeuren door vrijwilligers. Ze verkiezen hulp te verlenen aan lokale initiatieven die niet via de gebruikelijke kanalen gefinancierd worden. Het opzet van de projecten is het leveren van niet-commerciële hulp die de basisbehoeften van de hele gemeenschap ten goede komen. Het toepassingsgebied is heel divers: landbouw, industrie, transport, energie, bouw, ... Men levert technische expertise, wetenschappelijke bijstand en voert haalbaarheidsstudies uit.

De nadruk ligt op het respect voor de lokale cultuur. IzG tracht te werken conform de lokale tradities, cultuur en gewoonten in samenwerking met de bevolking. Duurzame oplossingen, gecreëerd door eigen handen en met eigen middelen, brengen meer kansen op succes.

Enkele concrete voorbeelden van projecten

  • Mali: IzG heeft er, in samenwerking met de lokale ngo Mali-Enjeu, een touwpomp in een bestaande waterput gerealiseerd, om het water beter te benutten. Daarnaast zijn er ook...
Laatste wijziging: 16/11/2021

Hoe kan je Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw helpen?

Opbrengsten in 2021

  €1.816 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw

Desguinlei 214
2018 Antwerp
België