Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw

Technische ingenieurskennis inzetten voor humanitaire hulp in ontwikkelingslande

In 1992 werd Ingenieurs zonder Grenzen (IzG)  opgericht om de technische know-how en managementcapaciteiten van de ingenieurs in te zetten voor humanitaire hulp in ontwikkelingslanden. 

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  59 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Afrika
Azië
Zuid-Amerika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Energievoorziening voor een scholengroep

Wat doet Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw?

Wat doet Ingenieurs zonder Grenzen?

IzG organiseert korte zendingen van enkele weken tot maximaal 3 maanden, om technisch-wetenschappelijke hulp en technologie-overdracht te leveren. Deze tussenkomsten zijn belangeloos en gebeuren door vrijwilligers. We verkiezen hulp te verlenen aan lokale initiatieven die niet via de gebruikelijke kanalen gefinancierd worden. Het opzet van de projecten is het leveren van niet-commerciële hulp die de basisbehoeften van de hele gemeenschap ten goede komen. Het toepassingsgebied is heel divers: landbouw, watervoorziening, sanitatie, energie, bouw, ... We leveren technische expertise, wetenschappelijke bijstand en voeren haalbaarheidsstudies uit.

De nadruk ligt op het respect voor de lokale cultuur. IzG tracht te werken conform de lokale tradities, cultuur en gewoonten in samenwerking met de bevolking. Duurzame oplossingen, gecreëerd door eigen handen en met eigen middelen, brengen meer kansen op succes.

Concrete voorbeelden kan je vinden op onze website www.izg.be


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw helpen?

 

We gebruiken jouw gift om onze vrijwilligers in staat te stellen om in Afrika, Azië, ... de uitvoering van onze project-concepten te gaan opvolgen.

Opbrengsten in 2022

  €3.612 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) vzw

Desguinlei 214
2018 Antwerp
België

info@izg.be