Imani Belgium vzw

Hulp aan ontwikkelingslanden

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  20 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Imani Belgium vzw?

De missie van Imani Belgium

De vzw heeft tot doel om in ontwikkelingslanden financiële, materiële en logistieke ondersteuning te verlenen aan projecten op gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en levenskwaliteit.

Wat doet Imani Belgium?
 

Kenia, Nyanza Provincie, platteland rond Oyugis
 

  • Home Support: maandelijkse bedeling van voedsel e.a. aan senioren, zieken en hulpbehoevenden.
  • School Fee Program : jaarlijks neemt de vzw de kosten ten laste voor een dertigtal leerlingen
  • Keep a Girl in School: het ter beschikking stellen van maandverband voor +/- 200 meisjes van lagere- en middelbare scholen.
  • Widows' Houses : bouw van nieuwe woningen (hutten) voor gezinnen die slecht gehuisvest zijn. Dit gebeurt meestal in samenwerking met jeugd- en vrouwengroepen.
  • Voedselprogramma in de kleuterscholen waardoor de kleuters tweemaal per week een eiwitrijke maaltijd krijgen.
  • Medisch schooltoezicht in de kleuterscholen.
  • Opleidingscentrum (eerste fase) voor meisjes, tienermoeders, jonge vrouwen die geen toegang hebben tot algemene ontwikkeling en opleiding: toegankelijk maken van het perceel, bouwrijp maken van de grond, omheining, aanplanting van 900 bomen, land- en tuinbouwwerkzaamheden. Een aantal jonge vrouwen...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 16/05/2024

Hoe kan je Imani Belgium vzw helpen?

Opbrengsten in 2022

  €19.010 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €20.367 Overheidssubsidies
  €2.865 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Imani Belgium vzw

Heieinde 120
2360 Oud-Turnhout
België