EN AVANT LES ENFANTS vzw

Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinde

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  14 Vrijwilligers in 2021

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet EN AVANT LES ENFANTS vzw?

Sociale missie

Steun aan duurzame en bestendige ontwikkelingsprojecten die de gezinnen in Goma, en vooral de vrouwen en kinderen, helpen hun leven in alle waardigheid (her)op te bouwen, autonoom en als verantwoorde burger. De begunstigden van de projecten zijn tussen de 0 en 80 jaar oud.  

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche

Laatste wijziging: 30/06/2023

Opbrengsten in 2021

  €701.081 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €42.000 Overheidssubsidies
  €89.270 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €15.000 Andere bedrijfsopbrengsten
EN AVANT LES ENFANTS vzw

Schroeflaan, 31
1150 Brussels
België