Belgische Multiple Sclerose Liga - Communauté Française vzw

Informatie en financiële steun voor, begeleiding en behartiging van de belangen

  20.12 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  300 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Belgische Multiple Sclerose Liga - Communauté Française vzw?

Sociale missie

Het publiek informeren over MS en gevolgen van de ziekte in het dagelijks leven; begeleiding en belangenbehartiging van personen die aan MS lijden en hun omgeving; gedeeltelijke financiële hulp voor meerkost ten gevolge van de ziekte.


Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 15/11/2023

Opbrengsten in 2022

  €153.964 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.024.883 Overheidssubsidies
  €927.082 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €450 Andere bedrijfsopbrengsten
Belgische Multiple Sclerose Liga - Communauté Française vzw

Rue des Linottes 6
5100 Naninne
België