Fondsenwervingskosten en sensibilisering excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

KOSTEN/Fondsenwerving en sensibilisatie kosten excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

  • Aankoop van grond- en hulpstoffen, handelsgoederen, diensten, werken en studies in het kader van de fondsenwervingsactiviteiten (incl. legaten) van de organisatie
  • Voorraadwijzigingen in het kader van de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie
  • Kosten van aanbestedingen in het kader van de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie
  • Kosten voor de huur van gebouwen en van (rollend) materiaal of indien de vereniging  gebouwen en (rollend) materiaal in eigendom heeft , administratieve, transport- en verplaatsingskosten in het kader van de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie
  • Publiciteit, advertenties, bekendmaking, receptiekosten in het kader van de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie
  • Uitzendkrachten die deelnemen aan de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie.
  • Communicatiekosten & sensibilisering van potentiële schenkers