Vanaf wanneer is het nationale nummer verplicht op formulieren 281.71 (Belcotax)?

Giften 2024 neerlegging Belgotax 2025

Giften vanaf 1 januari 2024 nantionale Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed “houdende diverse fiscale bepalingen (DOC 55/3607) », met o.a. de verplichte toevoeging aan fiche 281.71 bij de elektronische neerlegging via Belcotax van

  • De statutaire benaming, het adres van de maatschappelijke zetel alsmede het ondernemingsnummer van de begiftigde instantie;
  • Het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, in voorkomend geval, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank voor ondernemingen voor rechtspersonen en vennootschappen en het adres van de schenker;

Deze wet is van toepassing op de giften gedaan vanaf 1 januari 2024 en betreft dus de elektronische neerlegging via Belcotax van 2025.

Meer informatie hier