De Touter vzw

Integrale Jeugdhulpverlening

  80.55 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  3 Vrijwilligers in 2021
Werkt rond
Waar

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet De Touter vzw?

De missie van De Touter

Ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich goed voelen in de thuis en/of leefsituatie. Samen met de betrokkenen wordt bekeken welke hulp nodig is en wordt er op zoek gegaan naar een aanpak waarbij de betrokkenen zich beter voelen.De vzw organiseert ook hulpverlening op maat in dialoog binnen de dagcentra, de thuisbegeleidingsdienst en de dienst begeleid zelfstandig wonen.

Wat doet De Touter?

Dagcentra

Er zijn 4 verschillende dagcentra: DC Trapeze (6-12j), DC Taimoem (6-12j) en DC De Tandem (12-18j) in Berchem en DC De Tichel (6-12j) in Boom. Per dagcentrum kan de vzw 10 kinderen/gezinnen begeleiden. De dagcentrumwerking is een combinatie van een kind- en gezinsgericht activiteitenaanbod:

  • groepsbegeleiding na de schooluren, eventueel uitgebreid met individuele begeleiding
  • gezinsgesprekken aan huis om de 14 dagen: het doel van de begeleiding wordt in samenwspraak met het gezin bepaald
  • ondersteuning op vlak van school, vrije tijd, administratie, wonen en werken
  • ouderwerking


Contextbegeleiding

Laatste wijziging: 08/10/2021

Hoe kan je De Touter vzw helpen?

 
Computer en/of kantoormateriaal
Schoolmateriaal
Gereedschap
Meubels
Elektro-huishoudtoestellen
Speelgoed - knutselmateriaal

Opbrengsten in 2021

  €6.241 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €5.200.447 Overheidssubsidies
  €5.610 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €31.284 Andere bedrijfsopbrengsten
De Touter vzw

Auwersstraat 48
2600 Berchem
België