Actie België Pour un Sourire d'Enfant (abPSE) vzw

Help kansarme en ongeschoolde kinderen in Cambodja

Steun de Cambodjaanse vereniging "Pour un Sourire d'Enfant", die zich ten doel stelt kansarme en niet-schoolgaande kinderen, in het bijzonder kinderen van de vuilnisbelten en voddenrapers, weer naar school te laten gaan en uiteindelijk een vak aan te leren.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  6 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Azië
Cambodja

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Actie België Pour un Sourire d'Enfant (abPSE) vzw?

Sociale missie

De vzw wil minderbedeelde, verwaarloosde, mishandelde en ongeschoolde kinderen van Phnom Penh onderwijs bieden en bestaande projecten in Cambodja steunen. De vzw zorgt ervoor dat deze kinderen eten, kledij, onderwijs en verzorging krijgen.

 

 doet abPSE?

 Dankzij de steun van privé-personen en verschillende partnerverenigingen uit diverse landen kan de vzw instaan voor:

  • de verzorging van 6 500 kinderen en jongeren
  • de dagelijkse bedeling van 9000 maaltijden, sandwiches of rijst
  • de integratie van 1200 jongeren in het beroepsleven

Hoe kan je helpen?

Financiële steun:

  • peterschap van een kind of jongere (47 €/maand)
  • voor de aankoop van schoolmateriaal, het financieren van beroepsopleidingen en directe steun aan de gezinnen
  • voor de aankoop van inhaalcursussen (niveau lagere school)
  • voor de opstart van een school voor audiovisuele vorming


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Actie België Pour un Sourire d'Enfant (abPSE) vzw helpen?

 

Donaties kunnen van tweeërlei aard zijn:

- Een eenmalige schenking aan de vereniging, ter ondersteuning van één van de vele investeringsprojecten in Cambodja (bouw van klaslokalen, schoolmateriaal, latrines, medisch materiaal, enz.)

- Een maandelijkse donatie om één of meer kinderen gedurende hun hele schoolcarrière te steunen. Het voorgestelde bedrag voor één kind is 47 EURO per maand.

 

- Administratieve taken

- occasionele steun voor de organisatie van activiteiten

Opbrengsten in 2022

  €48.798 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €11.537 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Actie België Pour un Sourire d'Enfant (abPSE) vzw

Huidevetterijstraat 23
1081 Brussels
België