Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (nbb 62)

KOSTEN/Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (nbb 62)

  • Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
  • Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
  • Groepsverzekeringen
  • Andere personeelskosten
  • Ouderdoms- en overlevingspensioenen
  • Vakantiegeld en andere premies
  • Indien beschikbaar, kan Donorinfo het detail van de bezoldigingen toegekend aan de projecten, fondsenwerving en algemeen beheer in de opmerkingen bij de financiële fiche vermelden