Bedrijven als partners voor de natuur

Afbeelding
Filip Hebbrecht van Natuurpunt op donorinfo.be

Niet alleen individuen, ook bedrijven kunnen goede doelen steunen. Filip Hebbrecht is al 9 jaar de ‘accountmanager voor bedrijven’ van Natuurpunt. Een jobtitel die je niet zo vaak tegenkomt bij goede doelen, en die bewust gekozen is.

Van de multinational naar de natuurvereniging

‘De term is herkenbaar voor bedrijven,’ vertelt Filip. ‘Het betekent dat je een vast aanspreekpunt bent waar bedrijven vragen aan kunnen stellen en op kunnen rekenen. De job sluit mooi aan bij mijn achtergrond: ik was 15 jaar accountmanager voor enkele grote multinationals in de voedingsindustrie. Ik ben blij dat ik eerst die ervaring heb kunnen opdoen. 

Maar op een bepaald moment had ik het gevoel dat er meer moest zijn dan alleen maar elk jaar groeien. In die tijd was maatschappelijke impact in grote bedrijven toch minder aan de orde. Dus ik ben overgestapt, met een tussenstapje naar Oxfam. Ik was al 30 jaar vrijwilliger bij Natuurpunt. Toen ik deze job zag passeren dacht ik: die kans komt geen 2 keer langs.

Ondertussen is maatschappelijke betrokkenheid bij veel bedrijven een onderdeel van hun DNA geworden. Bovendien organiseren goede doelen zich meer en meer op een aanbod naar bedrijven. Als ik 15 jaar geleden zou gesolliciteerd hebben bij Natuurpunt, was er waarschijnlijk voor mij geen job weggelegd. Maar nu hebben wij medewerkers met een achtergrond in marketing, communicatie of sales. Ook daar is veel veranderd.’

Toonaangevende organisatie voor natuurbehoud

‘Natuurpunt streeft naar behoud van biodiversiteit overal. Wij kopen elk jaar bijna 1000 hectaren natuurgebied aan. Dat is geen doel op zich, maar een instrument om te komen tot mooie eenheden natuur waar de biodiversiteit kan standhouden. Dat lukt ook goed. De biodiversiteit in de natuurgebieden blijft in stand of groeit zelfs. 

Daarbuiten gaat ze echter hard achteruit. Daarom moeten wij ook inzetten op de biodiversiteit buiten die natuurgebieden.’

Samenwerken in de genen

‘Het heeft altijd in onze genen gezeten om samen te werken met iedereen die wil bijdragen aan natuurbehoud. We hebben allemaal nood aan natuur, aan een gezonde omgeving voor onszelf en onze economie. Per definitie bepalen ook bedrijven mee de omgeving. Waarom zou je dan niet met hen samenwerken, als je maar de juiste afspraken maakt?

De financiële opbrengst is maar één aspect van onze relaties met bedrijven. Draagvlak en netwerk opbouwen voor de natuur is minstens even belangrijk. Hoeveel mensen in Vlaanderen kunnen niet in contact komen met natuur via hun werk: via de bedrijfscommunicatie, via teambuilding, via acties die het bedrijf opzet voor Natuurpunt… Je zou een groot deel van die mensen missen als je niet met bedrijven zou samenwerken.’

Afbeelding
Vrijwilligers in een natuurgebied voor Natuurpunt op donorinfo.be

Samen op zoek naar positieve impact

‘Op dit moment hebben we de luxepositie dat bedrijven ons zelf contacteren. Dus die hebben al een beetje hun huiswerk gemaakt. Elk bedrijf stoot CO2 uit, heeft grondstoffen nodig en transport. Dus er is een impact, of je dat nu wilt of niet. Sommige bedrijven beseffen dat ze daar iets aan kunnen doen. 

Wij geven geen technisch advies over hoe ze hun processen of producten milieuvriendelijker kunnen maken. We bieden wel oplossingen waarmee het bedrijf, door te investeren in natuurbehoud, zijn impact op een positieve manier kan beïnvloeden.’

Voor elk bedrijf wat wils

‘We hebben heel veel projecten. Elk bedrijf kan daardoor zichtbaar in de eigen omgeving zorgen voor natuur. Bijvoorbeeld door hun medewerkers een dag te laten helpen in een natuurgebied, wat meteen een prima gelegenheid is om hen te sensibiliseren. 

Daarnaast kunnen bedrijven ook financieel onze projecten steunen. Zo kunnen we evolueren van een klein naar een groot stuk natuur in de buurt.

Bedrijven kunnen ook aan de slag gaan op hun eigen terreinen. We adviseren hen hoe ze steriele gazonnetjes kunnen veranderen in meer ecologische plekken. Zo’n plek biedt ontspanning voor de medewerkers, meer biodiversiteit, afkoeling en een bijdrage tegen de klimaatverandering…’

Voor wat hoort wat?     

‘Het gebeurt nog dat bedrijven ons belangeloos steunen, vanuit een persoonlijke passie van de CEO of een aandeelhouder voor de natuur. Maar de meeste bedrijven willen er tegenwoordig wel iets voor in ruil. Ze willen hun steun aan Natuurpunt mee opnemen in de communicatie naar hun medewerkers en klanten. 

Soms willen ze er de verkoop van producten mee ondersteunen. Natuurlijk is het dan altijd opletten voor ons dat het juiste product met de juiste boodschap verbonden wordt. Ik doe daarvoor altijd de eerste screening. Wat is het voor een product? Welke duurzame waarden zitten erachter? Als we voelen dat het niet klopt, dan geven we ons akkoord niet.’

Een doordachte screening

‘We vragen het bedrijf altijd om in alle transparantie een enquête in te vullen voor we starten. Daarnaast doen we ook zelf een check aan de hand van verschillende bronnen. We vragen de mening van bevriende ngo’s. Dat is mijn rol. 

Daarna bekijkt ook mijn directie de samenwerking, als een extra waakhond. Zo vermijden we dat ik zelf te veel beïnvloed word door een mooie mogelijke samenwerking, en daarbij te weinig rekening houd met het ethische aspect. 

Er gaat geen enkele communicatie over de samenwerking buiten zonder dat Natuurpunt ze gezien heeft. Of dat dan voor iedereen voldoende is, is natuurlijk de vraag. 

Wij werken bijvoorbeeld samen met Coca-Cola. Ik kan mij voorstellen dat veel mensen dat zien als greenwashing door dat bedrijf. Voor mij is dat geen greenwashing, want ik weet hoe Coca-Cola ondertussen werkt rond afvalstromen en waterverbruik. 

Perfectie is natuurlijk niet van deze wereld. Op een bepaald moment kies je voor een samenwerking terwijl je weet dat er altijd elementen zijn die niet 100% in evenwicht zijn met wat de planeet verdraagt.’

Transparantie over samenwerking met bedrijven

‘We hebben een webpagina gemaakt over onze visie op ethische samenwerking met bedrijven. Zo kunnen mensen zien waarom Natuurpunt samenwerkt met bedrijven en hoe we omgaan met de vervuiling die er toch nog is. We publiceren onze lijst van onze partners transparant op onze website.

Ik krijg daar ook regelmatig vragen over. We zijn immers een grote ledenorganisatie. Die leden willen ook weten waarom wij bijvoorbeeld samenwerken met Coca-Cola of Aquafin.’

Als werknemer naar je bedrijf stappen

‘Mensen die graag willen dat hun bedrijf zich ook inzet voor de natuur, kunnen ons contacteren. Of ze kunnen op onze website voorbeelden zien van mooie samenwerkingen. Wij hebben heel wat vrijwilligers die hun werkgever daarover aanspreken.

Vaak begint dat met bijvoorbeeld een pannenkoekenslag in het kader van de Warmste Week ten voordele van een natuurgebied in de buurt. Dat kan groeien tot een initiatief om het bedrijventerrein te vergroenen. En daarna zal het bedrijf misschien beslissen om een deel van haar winsten te investeren in natuurbehoud via een project van Natuurpunt.

Onze vrijwilligers zijn onze beste ambassadeurs. Ze spreken over een natuurgebied waar ze bomen hebben geplant, het wandelpad onderhouden… Je moet je ambassadeurs dan ook aanmoedigen. Want niet iedereen vindt dat even gemakkelijk. 

Soms zijn mensen ook al blij als hun bedrijf investeert in een zitbankje of een paar boompjes. Via voorbeelden op onze website of in de nieuwsbrief tonen we dat je best ambitieus kan zijn.’

De leden blijven het fundament

‘Ik steek veel tijd in het overleg met bedrijven. Dat vraagt een aparte taal, een aparte aanpak, geduld ook. Ik moet er verschillende andere diensten bij betrekken: onze communicatiedienst, de mensen die de natuurgebieden beheren, de mensen die de teambuildings doen. 

De samenwerking met bedrijven is daarom geen snelle weg naar grote opbrengsten. Wij hebben heel wat trouwe individuele leden die al meer dan 10 jaar bij ons zijn. Die betalen niet alleen jaarlijks het lidgeld van 30 euro. Bij aankopen in de webshop ronden ze naar boven af, ze doen giften voor een natuurgebied in de buurt van 40 euro en meer. Onze individuele schenkers en leden blijven het fundament van onze werking.’

Nog meer lezen over samenwerken met bedrijven?