Wat maakt het Donorinfomodel zo uniek?

Sinds 2005 is Donorinfo de enige onafhankelijke instantie die transparante en geverifieerde informatie publiceert over goede doelen gevestigd in België die mensen in nood helpen. Daardoor kan jij in alle vertrouwen informatie opzoeken en een goed doel uitkiezen dat bij jou past. Vervolgens kan je die organisatie steunen met een gift in geld of natura of met vrijwilligerswerk. 

Keten van Hoop op donorinfo.beWat vind je op www.donorinfo.be?

  • Van elke organisatie vind je op de website een fiche met meer uitleg over het werk van de organisatie en haar plannen voor de toekomst. Je vindt er ook wat de organisatie nodig heeft: geld, materiaal of vrijwilligers. 
  • De financiële fiche toont je de jaarrekening van de organisatie volgens een begrijpelijk en uniform model. Je kan er zien waar de organisatie haar inkomsten haalt en hoe haar uitgaven verdeeld zijn.
  • Je vindt in de infofiche ook algemene informatie: bv over het aantal bestuursleden, of de bestuursleden een vergoeding ontvangen of niet, of de organisatie fondsen werft met een extern bureau en of ze een fiscaal attest kan uitreiken.
  • Via een zoekmachine kan je naar goede doelen zoeken op basis van thema, regio, grootte van de organisatie en zelfs het percentage overheidssubsidies in het budget van de organisatie. Donorinfo werkt deze informatie voortdurend bij en toetst ze af tijdens bezoeken aan de organisaties.

Hoe werkt Donorinfo?

Elke organisatie die aan de publicatievoorwaarden van Donorinfo voldoet, kan een aanvraag tot publicatie indienen. Ze stuurt dan haar jaarrekening, een controlerapport en bijkomende informatie op naar Donorinfo.  De experts van Donorinfo kijken de informatie na, stellen bijkomende vragen en verwerken alles in een fiche. Als de organisatie de fiche heeft nagekeken, gaat ze online. Zo kan jij als schenker het goede doel terugvinden op donorinfo.be. 

Don Boscostichting op donorinfo.be

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe organisaties op donorinfo.be?

Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 04/08/2020