Wat indien mijn organisatie niet over een controlerapport van een extern erkend controleorgaan beschikt?

De stichting Donorinfo vraagt dat elke organisatie haar een kopie van het controlerapport mbt haar jaarrekening bezorgt. Dat controlerapport moet opgesteld worden door een extern erkend controleorgaan (bedrijfsrevisor IBR, accountant IAB). Op deze manier garandeert Donorinfo haar schenkers absolute transparantie.

Indien uw organisatie nog niet over een extern erkend controleorgaan beschikt, en een aanvraag tot publicatie op donorinfo.be wil indienen, kan zij: 

Beroep doen op een extern, erkend en onafhankelijk controleorgaan:

  • vragen dat zij een standaardcontrole uitvoeren over de jaarrekening van uw organisatie
  • ons het attest van de controle bezorgen, samen met de jaarrekening in detail (nterne balans)
  • het controleorgaan dat het attest aflevert mag niet tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening of lid zijn van de raad van bestuur van de organisatie.

Een aanvraag indienen bij Donorinfo om de kosten van de controle te dragen:

Enkel de dossiers die uiterlijk 15/11/2018 bij Donorinfo worden ingediend, zullen worden geanalyseerd en behandeld in functie van het voorziene budget. Het rapport dat in opdracht en op kosten van Donorinfo wordt opgesteld, blijft het exclusieve bezit van Donorinfo en wordt in geen enkel geval overhandigd aan de betrokken organisatie of derden. Financiering van de controle door Donorinfo is beperkt in tijd (maximum 5 jaar) en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 11/04/2021