Teveel brieven of telefoontjes?

Teveel post? Praat erover met het goede doel dat je wil steunen.Regelmatig melden schenkers ons dat ze worden gecontacteerd door goede doelen aan wie ze nooit een gift hebben gedaan of hun gegevens hebben bezorgd. Dat zorgt voor heel wat ergernis, en is dus ook geen goede zaak voor de goede doelen in kwestie.

Om de nodige fondsen te vinden voor hun activiteiten, zijn organisaties regelmatig op zoek naar een nieuw publiek. Soms gebeurt kopen ze daarvoor adressen aan bij een commerciële partner, of maken ze gebruik van een externe databasie die adressen van potentiële schenkers verzamelt, bijvoorbeeld bij een professioneel fondsenwervingsbureau. Het is mogelijk dat jouw adres in zo'n database terechtkwam nadat je een gift deed aan een organisatie. Dat hangt af van de overeenkomst die deze organisatie heeft met andere goede doelen of met een extern bureau.

Ga het gesprek aan

 Wil je liever niet dat je gegevens doorgegeven worden? Vraag dan aan het goede doel dat je wilt steunen hoe het met je gegevens zal omgaan. Je hebt altijd het recht om je gegevens te laten schrappen uit de databank van een organisatie. Als de organisatie je de nodige garantie kan geven, kan je toestemming geven om je gegevens te behouden, zolang ze niet worden doorgegeven aan derden. Maak je wensen over in een brief of een email om alle onduidelijkheid te voorkomen.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 27/01/2020