Klasbak is een netwerkorganisatie en expertisecentrum voor educatie in detentie.
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Reïntegratie van gevangenen
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Touché maakt de wereld positief agressief
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Vrede en een harmonieuze samenleving
Strijd voor mensenrechten
Reïntegratie van gevangenen
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008