Geef financiële en morele steun aan langetermijnprojecten voor kinderen in de Derde Wereld

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Rue Maflot, 42
4120
Neupré

De missie van Kinderleven

Kinderleven - Vie d'enfant vzw helpt kinderen in de derde wereld door zeer diverse projecten te steunen.

Wat doet Kinderleven?

 • Afrika  (totaal 106.200 €)

  • Burkina Faso:  steun voor 450 kinderen op de school van Pissi (4.000 €)

  • Congo : onderwijs voor 447 weeskinderen in de regio van Uvira (5.000 €), hospitalisatie van ondervoede kinderen in Bukavu (10.000 €), centrum voor 250 gehandicapte kinderen  in Likasi (10.000 €), inrichting van een lokaal voor 4 kinderen met autisme in Handikin (5.000 €), bouwen van een weeshuis voor 30 kinderen op de site van de school "Les Petits Anges" in Kolwezi (10.000 €)

  • Ethiopië: ondersteuning en opvoeding van kinderen en hun moeders, slachtoffers van seksueel geweld. 11 moeders zijn HIV positief (10.000 €)

  • Kenya: hulp aan 135 kinderen in een weeshuis (10.000 €)

  • Niger: scholing voor nomaden in Adjangafa (1.700 €) en scholing en socialisatie van nomaden in Imawalane (4.000 €)

  • Rwanda:  inrichting van een centrum voor weduwen met hun kinderen (6.500 €)

  • Togo: steun en onderwijs voor 500 straatkinderen (20.000 € )

  • Zambia: onderwijs voor 120 kinderen van 13 tot 16 jaar (10.000 € )

 • Latijns- en Centraal-Amerika (totaal 103.000 €)

  • Argentinië:  dagcentrum voor 50 ondervoede kinderen van zeer arme gezinnen (5000 €)

  • Bolivia: opleiding voor de kinderen van arme boeren in de onderwijsgemeenschap San Marcos ten noorden van Potosí (8000 €), school en naschoolse ondersteuning van kansarme kinderen in El Amanecer (5000 €)

  • Brazilië : een dorp voor verlaten kinderen, scholen met maaltijden voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Dienst voor spoedgevallen (20.000 € ), opvang van straatkinderen en psychologische, pedagogische en sprirituele hulp in Pastoral do Menor (12.000 €)

  • Colombia: sociale ontwikkeling van 400 uitgesloten kinderen via kunst (5.000 €)

  • El Salvador: onderwijs, medische en psychologische hulp aan kinderen uit de favela 's (12.000 €)

  • Guatemala: hulp aan straatkinderen (10.000 €)

  • Nicaragua: opvang van straatmeisjes van 13 tot 18 jaar (6.000 €)

  • Haïti: wederopbouw van een weeshuis (15.000 €), ondersteuning van een weeshuis voor 30 kinderen van 1 tot 18 jaar oud (5.000 €)

 

 • Azië (60.500 € in totaal)
  • India : weeshuis voor 300 kinderen (3.000 €), onderwijshulp voor 200 arme kinderen (6.000 €), detentiecentrum voor jonge jongens die in onmenselijke gevangeniscondities leven bij gebrek aan publieke middelen (5.500 €), centrum voor hulp aan kinderen (voornamelijk meisjes) die in het station van Varanasi (Benares) wonen (5.000 €)

  • Nepal : hulp en onderwijs aan straatkinderen (17.000 €). Een extra budget van  10.000 € werd toegewezen na de aardbeving

  • Filippijnen : onderwijs voor de armsten op Leyté eiland, Tacloban (10.000 €)

  • Tibet : behandeling van de Kashin Beck ziekte die de ontwikkeling van het gebeente belemmert (10.000 €)

 

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/01/2021