Trias vzw steunt wereldwijd ondernemende mensen met een droom.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

De missie van Trias

Iedereen heeft dromen, maar obstakels zorgen ervoor dat de meeste mensen hun dromen niet kunnen waarmaken. Wereldwijd bundelt Trias de krachten van ondernemende mensen om hindernissen uit de weg te ruimen.Trias versterkt hun organisaties als hefboom voor persoonlijke zelfontwikkeling en de uitbouw van een rechtvaardige(re) samenleving. 

Wat doet Trias

Trias versterkt 140 partnerorganisaties, verspreid over Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Trias doet hiervoor een beroep op de solidariteit en expertise van haar Vlaamse partnerbewegingen om op gelijkwaardige basis ken0nis en ideeën uit te wisselen met familiale boeren en kleine ondernemers elders in de wereld.

Concrete projecten in het Zuiden

Trias heeft 10 overzeese landenkantoren, van waaruit de programma’s voor in totaal 14 landen aangestuurd worden. In die programma’s staat de versterking van 140 lokale partners centraal. In hoofdzaak gaat het om boeren- en ondernemersverenigingen, verspreid over Azië, Afrika en Latijns Amerika. Sterke ledenorganisaties zorgen ook voor systemische veranderingen op maatschappelijk en economisch vlak. trias zorgt ervoor dat kansarme ondernemers toegang krijgen tot professionele opleidingen, betaalbaar krediet, rendabele afzetmarkten en een actieve belangenbehartiging. Op die manier wordt op structurele wijze de bestaanszekerheid van ondernemende mensen verhoogd.

 • Project:  'Ananassen zijn mijn goudklompjes’ -  Milieubewust ondernemen in de Filipijnen
  De Filipijnse economie is de laatste 6 jaar gestaag gegroeid met een jaarlijks gemiddelde van 6.3%. Een indrukwekkend resultaat, maar voor de gewone Filippijn is het leven niet veel veranderd. Het geld blijft in de handen van een kleine elite van grote spelers.  In het midden van de arme provincie Camarines Norte is er een coöperatie, LPMPC, die deze problemen aanpakt. LPMPC richt zich op het telen en verwerken van ananas. Ze verwerken ananas tot sap of confituur, en maken kledij van de vezels. Door de vezels te verwerken, verzekeren ze zich van extra inkomen. Bovendien is de ananas resistenter tegen de taifoens dan de gebruikelijke rijstvelden, waardoor de gevolgen ervan minder rampzalig zijn. Kortom, een innovatieve aanpak die gouden vruchten afwerpt!

 • Project: Kleine ondernemers maken het verschil - Oegandese jongeren leren ondernemen
  Oeganda wordt vaak opgevoerd als hét Afrikaanse succesverhaal bij uitstek. De relatieve politieke stabiliteit en veiligheid van de laatste jaren hebben ervoor gezorgd dat de economie al een aantal jaren gestaag aan het groeien is. Toch is de gemiddelde Oegandees er niet op vooruit gegaan. Eén van de redenen hiervoor is Oeganda’s exponentiële bevolkingsgroei, wat maakt dat steeds maar meer monden gevoed moeten worden met dezelfde koek.  Diezelfde bevolkingsgroei maakt dat Oeganda de jongste bevolking ter wereld heeft. Hierin schuilt een enorm potentieel, maar het brengt ook moeilijkheden met zich mee.  Het starten van een eigen onderneming zou voor vele jongeren dé manier zijn om uit de werkloosheid te ontsnappen. Daarom steunt Trias de Oegandese ondernemersorganisaties USSIA.  Samen begeleiden ze jongeren in het vinden van toegang tot een rendabele markt voor hun producten, geven opleidingen en zoeken naar investeringsmiddelen. 

 • Geef Salvadoraanse jongeren en vrouwen hun toekomst terug
  Het leven in El Salvador is voor niemand gemakkelijk. Het land bekleedt al jaren de betreurenswaardige eerste plaats op de lijst van de gevaarlijkste landen ter wereld. De economische groei is er traditioneel erg laag, waardoor de meeste gezinnen terecht komen in de informele overlevingseconomie. Vrouwen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Jongeren vallen het meeste ten prooi aan het bende- en politiegeweld, en velen onder hen vinden geen werk. Vrouwen verdienen gemiddeld slechts de helft van wat mannen verdienen en 1 op de 2 vrouwen verklaart ooit al met geweld te kampen hebben gehad. Als één van de weinige internationale organisaties probeert Trias in El Salvador het tij te keren. Trias verenigt jongeren en vrouwen en geeft hen opleidingen, stimuleert hun ondernemersspirit en werkt aan hun zelfvertrouwen. Kom in actie en geef deze jongeren en vrouwen hun toekomst terug!

Noordwerking

In Vlaanderen werkt Trias structureel samen met KLJ , KVLV, Landelijke Gilden, Boerenbond, Markant, Neos en Unizo. Uniek is dat de expertise van deze partnerbewegingen geïntegreerd wordt in de programma’s voor het Zuiden. De uitwisseling tussen ondernemende mensen in Noord en Zuid gebeurt op gelijkwaardige wijze. Want ondernemers begrijpen ondernemers, waar ook ter wereld.

Hoe kan je helpen?

Financieel

 • Project:  'Ananassen zijn mijn goudklompjes’ -  Milieubewust ondernemen in de Filipijnen:  voor 2017 zoekt Trias nog €11.640, voor 2018 nog   €12.899
 • Project: Kleine ondernemers maken het verschil - Oegandese jongeren leren ondernemen: voor 2017 zoekt Trias nog €10 164, voor 2018 nog  €16 340
 • Geef Salvadoraanse jongeren en vrouwen hun toekomst terug: voor 2017 zoekt Trias nog €17 093, voor 2018 nog  €12 000

 Vrijwilligers

 • administratie & secretariaat
 • animatie, informatie & sensibilisering
 • fondsenwerving
 • logistieke hulp tijdens campagnes & events uit het Zuiden
 • vertalers & tolken Nederlands – Frans – Engels – Spaans - Portugees: dit kan zowel van thuis uit als op verplaatsing of op het hoofdkantoor


  Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/04/2021