Transitie-initiatieven in het Franstalig landsgedeelte.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Sociale missie

Steun verlenen aan, bevorderen en verbinden van transitie-initiatieven die iets willen doen aan de klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke bronnen en de economische ongelijkheid. De transitiebewegingen in Brussel en Wallonië promoten.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 14/05/2020