Renovaties van woningen en verhuur aan betaalbare prijzen voor personen met een laag inkomen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

rue de la Borne 14/10
1080
Brussel
00 32 (0) 475 51 92 65

RenovassistanceSociale missie

Renovatie van vervallen gebouwen met de bedoeling er woningen van te maken die vervolgens worden beheerd door een Sociaal Verhuurkantoor zodat mensen met een laag inkomen aan een betaalbare huur kunnen worden gehuisvest.

Wat doet Renovassistance?

 • Zoektocht naar woningen die gerenoveerd kunnen worden : Renovassistance zoekt naar woningen die niet meer bewoond zijn of onbewoonbaar zijn verklaard. Ze neemt contact op met de eigenaars, zowel privé als publieke eigenaars, en sluit met hen een huurovereenkomst voor minimum 20 jaar zodat de vereniging kan genieten van de renovatiepremies van de overheid. Zo gaat de vereniging een partnerschap met een sociaal oogmerk aan met de eigenaar. Deze ontvangt een bescheiden huurprijs omdat hij weet dat zijn eigendom op het einde van de huurperiode helemaal gerenoveerd zal zijn en dat hij zelf geen kosten moet dragen voor de renovatie of zich zorgen hoeft te maken tijdens de renovatie en de huurperiode.

 • Renovatiewerken tegen beste kostprijs: nadat de plannen ism een architect zijn opgesteld en de bouwvergunningen zijn goedgekeurd, lanceert Renovassistance een oproep tot prijsoffertes bij verschillende bedrijven. Het beheer van de vzw is in handen van de bestuurders, die allemaal vrijwilliger zijn en een expertise hebben opgebouwd in het renoveren van oude gebouwen, hetzij als architect, ingenieur, financierder of jurist. De vzw verzekert ook de samenwerking tussen architecten en bedrijven die aan hun best mogelijke voorwaarden werken. In 2016 werden 3 projecten opgestart: Hap 83  in Etterbeek 83, Rogier 19 et  Anethan 15-17 in Schaarbeek (7 eenheden en 18 slaapkamers). Zij zullen worden ingehuldigd in 2017.

 • Selectie van de huurders en bescheiden huurprijs: de huurders worden geselecteerd uit de kandidaten voorgesteld door de sociale diensten waarmee het sociaal immobiliënkantoor, dat belast is met het beheer van de huurwoningen, een samenwerkingsakkoord heeft aangegaan. De keuze wordt ism Renovassistance gemaakt, op basis van een evaluatie van elke kandidaat door sociale assistenten. Het doel is een degelijke woning te aan te bieden, aangepast aan de noden van de gezinnen voor een huurprijs die niet meer dan 30% (huur + kosten) van hun inkomen bedraagt.

 • Financiering van de werken: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent renovatie- en energiepremiespremies toe die gemiddeld 20% van de totale kostprijs van de renovatie dekken. Particulieren lenen geld voor een termijn van vijf jaar aan de vereniging, zonder interest te vragen. Deze leningen worden gewaarborgd door de huren die de vzw ontvangt van de huurders en vijf appartementsgebouwen waarvan de Stichting (van openbaar nut) Pro Renovassistance eigenaar is. De Stichting Pro-Renovassistance, die giften en legaten krijgt, kan gebouwen aankopen en hiermee sociale woonprojecten ondersteunen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent premies toe voor de renovatie, solidaire bedrijven leveren materiaal of diensten tegen een nehoorlijke korting, de vzw Logement pour Tous (sociaal verhuurkantoor,erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) staat in opdracht van Renovassistance in voor het verhuurbeheer van de woningen.

 • In 2017 zullen drie projecten worden afgerond (Hap, Anethan en Rogier) en een vierde start (Huart Hamoir 124 - Schaerbeek). Vier nieuwe projecten moet beginnen in 2018 (Quatre-Vents 25 25b, Itterbeek 175, Dekens 37, Van Haelen 54).

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun:

 • De vzw beschikt niet over de nodige financiële middelen om alle geplande werven te realiseren. Renovassistance doet een beroep op giften maar ook op leningen waarvan een geïndexeerde terugbetaling na minimum 5 jaar is verzekerd.

Vrijwilligers in Belgïe:

 • administratie/secretariaat

 • vertalingen: NL

 • boekhouding

 • webmastering

 • andere: follow up van de werven, financiële plannen van bouwprojecten, architecten die bereid zijn tegen minimumprijzen diensten te leveren

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/09/2020