Vereniging die zich inzet voor verbrande kinderen op fysisch, psychisch, financieel en materieel vlak.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Bruynstraat 200
1120
Neder-over-Heembeek
02/443 19 82

Doelstelling

Jaarlijks worden er in België alleen al een 400-tal kinderen opgenomen in het brandwondencentrum omdat meer dan 10% van hun lichaamsoppervlakte verbrand is. De vzw Pinocchio zet zich in voor het welzijn van kinderen of jongeren met brandwonden over heel België. Het doel van vzw Pinocchio omvat twee aspecten: steun aan kinderen en jongeren met brandwonden. De belangrijkste steun is financiële hulp. Daarnaast probeert de vzw het verblijf van de jonge patiënten in het ziekenhuis aangenamer te maken.

Activiteiten

De activiteiten van Pinocchio vzw bestaan voornamelijk uit sensibilisering en het verlenen van praktische en financiële steun aan slachtoffertjes en hun gezin.

Sensibilisering

 • de vzw Pinocchio vraagt aandacht voor de problematiek van brandwonden: door het opzetten van infostands en gratis preventielessen over brandwonden voor kinderen en jongeren over heel het land, tracht de vzw de aandacht van het grote publiek te vestigen op deze specifieke problematiek. 
 • aan de hand van aangepast fotomateriaal toont de vzw jongeren het potentiële gevaar: brandwonden zijn immers vaak het gevolg van onveilig gedrag, onveilige situaties of verkeerd gebruik van produkten. De vzw kan een infostand in uw school, bedrijf, vereniging,... opstellen of er een Powerpointpresentatie geven
 • voor de kleintjes bestaat er het leesboekje 'De avonturen van Kaatje en Pinocchio. Eerst water, de rest komt later'. Dit leesboekje informeert en sensibiliseert kind en ouder.

Praktische en financiële steun

Brandwonden vragen een intensieve verzorging en behandeling die zeer pijnlijk is. Bovendien duurt de hospitalisatieperiode vaak lang en is de aansluitende revalidatieperiode zwaar door de veelvuldige consultaties, intensieve kinesitherapie, het dragen van drukkledij, ... Gezien behandeling en revalidatie veel geld kosten, komt Pinocchio tussen wanneer ouders het financieel moeilijk krijgen. Pinocchio komt vooral tussen in de (terug)betaling van medische kosten, de aankoop van drukkledij, maskers en hydraterende crèmes, verblijfs- en transportkosten van de ouders tijdens de hospitalisatie van hun kind. De vzw stelt ook gratis hydraterende crèmes en zonnecrèmes ter beschikking. 

Het leed van de patiëntjes verlichten

 • de vzw Pinocchio tracht het hospitalisatieverblijf te verlichten door het organiseren van bezoekjes door de cliniclowns, de aankoop en het aanbieden van speelgoed voor de speelruilmtes, tv's, computers, boeken,... Vrijwilligers komen met de kinderen spelen of verblijven indien nodig ook s' nachts in het ziekenhuis.
 • de vzw investeert in de organisatie van brandwondenkampen. De kampwerking is gericht op zowel het fysisch, psychisch als psychosociaal welzijn: het paaskamp voor kinderen en jongeren tot 16 jaar, het kuurkamp (in groep of individueel) voor kinderen die recent brandwonden hebben opgelopen, de 16+ werking voor adolescenten ouder dan 16 jaar (activiteiten weekends, Rock Werchter…), het terugkomweekend,... Ook andere activiteiten zoals een bezoek aan pretparken en de organisatie van een Sinterklaasfeest, horen erbij.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid (Erevoorzitster van de organisatie).

Concrete noden 2015-2016

Financiële steun 

De vzw is volledig afhankelijk van giften om al haar activiteiten en doelstellingen te kunnen realiseren. Jaarlijks heeft de vzw nood aan 250 000 € aan middelen om projecten zoals  cliniclown (± 6 000 €), Sinterklaasfeest (± 36 000 €) kuurkampen (± 27 000 €), Paaskamp (± 12 000 €), 16+ werking ( ± 8 000 €), financiële steun voor drukkledij (± 32 000 €), preventielessen, enz..., te kunnen financieren.

Vrijwilligers in België

Met kinderen kunnen omgaan is belangrijk

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding: bijstaan van kinderen tijdens hun hospitalisatie (overdag en 's nachts) 
 • administratieve hulp
 • fondsenwerving/logistiek: infostands bemannen tijdens beurzen, opendeurdagen en andere activiteiten
 • andere: publiciteit en uitwisseling van expertise

 

Materiaal

 • informatica/burotica
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • knutsel/werkgereedschap
 • kinderverzorgingsmateriaal
 • kledij/huishoudlinnen 
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • hygiëne- en onderhoudsproducten
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 11/06/2020