Vereniging van vrijwilligers die hun vrije tijd doorbrengen met kinderen en jongeren die zijn geplaatst in onthaaltehuizen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Hamerstraat, 19
1000
Brussel
(+32) 02/742 23 82

Sociale missie

Peluche is een vrijwilligersorganisatie voor kinderen en adolescenten die in opvangtehuizen leven. De vzw streeft ernaar hen, de ‘'Peluchepassagiers' (opnieuw) bewust te maken van hun kwaliteiten en hoe deze van hen autonome, verantwoordelijke en gelukkige volwassenen kunnen maken. De 'Peluchepassagiers' zijn kinderen, jongeren en jongvolwassenen die in een opvangtehuis verblijven of verbleven hebben. De beslissing tot plaatsing is meestal genomen vanuit de veronderstelling dat de minderjarige er betere leefomstandigheden zal kennen dan in het eigen gezin.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/08/2020