Beweging voor vrede, verzoening en mensenrechten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

De missie van Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging die zich toespitst op het voorkomen van conflicten en van humanitaire rampen tengevolge van conflicten, maar ook op vredesopbouw dankzij dialoog en verzoening. Ze volgt hierbij de methode, de strategie en de visie van de Actieve Geweldloosheid, vertaald in 3 werkterreinen: (inter)nationale geweldpreventie, vredeseducatie en vredesspiritualiteit. Bij dat laatste staat samenwerking en dialoog tussen moslims, hindoes, joden, christenen en vrijzinnigen centraal.
De vereniging steunt op plaatselijke Pax Christi-groepen, thematische werkgroepen en vele vrijwilligers. Ze is ingebed in de internationale vredesbeweging Pax Christi die in 50 landen actief is. In 2013 vierde Pax Christi Vlaanderen haar 40ste verjaardag.

Wat doet Pax Christi Vlaanderen?

Pax Christi Vlaanderen steunt de vredeskrachten in de regio van de Grote Meren, het Midden-Oosten en de Russische Federatie. Ze financiert haar partners via de formule van 'Local Capacities For Peace', stuurt vormingsdeskundigen in conflictbeheersing en netwerking, en neemt deel aan internationale monitoring.

Daarnaast ondersteunt en innoveert ze mede de vredeseducatie in Vlaanderen, geweldloosheid als rode draad (pesten op school/de werkvloer, conflicten met buren, maar ook diepere vragen rond conflicthantering en zingeving). Ze begeleidt studenten en stagiairs uit de Vlaamse hogescholen in de vredesthematiek, en voert sensibilisatie- en recruteringscampagnes ter ondersteuning van projecten bij ons en elders.

Concrete voorbeelden

  • Pax Christi coördineert de grote Vlaamse Vredesweek-campagne, bereikt en werkt samen met honderden scholen, 100 Vlaamse vredesgemeenten, vele lokale groepen en heel wat beleidsmakers.
  • De jongerenwerking 'U Move 4 Peace' organiseert uitwisselingen met jongeren uit conflictgebieden zoals Israel/Palestina en Tsjetsjenië. Ook begeleidt Pax Christi een tijdsintensief project waarbij leerlingen zelf conflicten bemiddelen. 
  • Het Vlaams Vredesinstituut: samen met andere organisaties draagt Pax Christi een kandidaat voor de Raad van Bestuur van deze paraparlementaire instelling voor.
  • Contacten op het terrein en tegenbezoeken van lokale vredespartners zoals het 'Centre Jeune Kamenge' (Burundi), 'House of Peace and Non-violence' (Rusland) of 'Sadaka Re'ut' (Israël) zorgen voor meer bewustmaking hier en geven de partners hoop en energie voor het plaatselijke vredeswerk.

Hoe kan jij Pax Christi Vlaanderen helpen?

Financiële hulp

  • voor het werk met 125 ex-combattanten in Oost-Congo: toekomstperspectief zonder gewapende strijd, door middel van cursussen weerbaarheid en geweldloosheid, die hen ook helpen om een economisch onafhankelijk bestaan op te bouwen (geschatte kostprijs 12 300 €)

Vrijwilligers in België

  • Pax Christi Vlaanderen is op zoek naar een vrijwilliger communicatie en promotie met diploma of relevante ervaring. Frequentie: 1 dag/week. Mail met motivatie en cv naar vacature@paxchristi.be  


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/05/2021