Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Van Roiestraat 18
2170
Merksem
(+32) 03/640.10.80

De missie van Oscare

OSCARE tracht de best mogelijke nazorg aan te bieden aan kinderen en volwassenen met brandwonden en littekens, waarbij de focus ligt op het laagdrempelige, betaalbare en deskundige karakter hiervan. Om  dit te bereiken voert Oscare een doorgedreven wetenschaps- en vormingsbeleid. Verder stimuleert en sensibiliseert Oscare de samenleving voor de gevaren van brand.

Wat doet Oscare?

Jaarlijks lopen 120.000 mensen brandwonden op, waarvan ongeveer 15.000 mensen bij de huisarts terecht komen ter controle. 1.600 mensen worden behandeld in 1 van de 6 brandwondencentra in België. Oscare behandelt jaarlijks meer dan 1000 patiënten met brandwonden en littekens in haar ambulant revalidatiecentrum.

 • Brandwonden bijstand
  • Psychologische begeleiding: gratis aangeboden aan mensen met brandwonden (en hun familie).
  • Verticale Follow-up: (gratis) jaarlijkse opvolging van kinderen met brandwonden 2 jaar postburn tot aan de volwassenheid door multidisciplinair team (arts – kinesitherapeut – psycholoog).
  • Warm Welkom: een infomagazine voor nieuwe patiënten met brandwonden.
  • Lotgenotencontact ondersteunen: activiteiten voor lotgenoten; informele contacten, ervaringen uitwisselen.
 • Financiële en praktische ondersteuning
  • Financiële ondersteuning bij families in nood.
  • Oscare helpt patiënten met brandwonden om zo goed mogelijk te re-integreren in de samenleving.
 • Sensibilisering
  • Oscare tracht onder de noemer ‘Leef brandveilig’ via de website www.leefbrandveilig.be  campagnes op te zetten en via haar sociale media-kanalen preventieboodschappen breed te verspreiden. Oscare ontwikkelt educatieve en interactieve materialen die gebruikt worden bij preventielessen, informatiemomenten en andere evenementen waardoor ze een breed publiek kunnen bereiken.
  • Strip ‘De familie Burn-out bakt het bruin’: via dit stripverhaal dat reeds op 25.000 exemplaren verspreid werd, tracht Oscare jongeren (en hun ouders) te sensibiliseren voor de gevaren van brand in de thuisomgeving en oplossingen aan te reiken om brandveilig te leven.

 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun

Oscare is niet structureel gesubsidieerd en is voornamelijk afhankelijk van giften en legaten van particulieren en sponsoring door bedrijven. Om haar missie te kunnen realiseren zoekt Oscare voldoende middelen voor volgende projecten.

 • Psychologische begeleiding: gratis aangeboden aan mensen met brandwonden (en hun familie)
 • Verticale Follow-up: (gratis) jaarlijkse opvolging van kinderen met brandwonden 2 jaar postburn tot aan de volwassenheid door multidisciplinair team (arts – kinesitherapeut – psycholoog)
 • Leef brandveilig: aanmaken preventieve campagnes, educatieve materialen voor gebruik in scholen en op evenementen (sensibilisering)
 • Research: onderzoek naar impact non-invasieve behandelingen. Oscare werkt samen met onderzoeksinstellingen en kenniscentra, en doet onderzoek naar nieuwe littekenbehandelingen om de kwaliteit van leven van patiënten met brandwonden te verbeteren
 • Opleiding: kennis verspreiden en delen
 • Nazorg: nieuwe behandelingstoestellen (o.a. Laser-toestel,…)
 • Jaarlijks geeft Oscare meer dan 100 preventielessen aan scholen en verenigingen. De vzw wil graag een Smartboard voor in het leslokaal om gebruik te kunnen maken van alle digitale mogelijkheden
 • Laptops, PC's en tablets om te gebruiken bij patiëntenadministratie en tijdens evenementen
 • Inrichting en vernieuwing wachtruimte (vooral de speelruimte voor kinderen)
 • Traplift om de toegankelijkheid van het gebouw te vergroten.

Vrijwilligers in België

 • begeleiding van personen in nood
 • administratie/secretariaat
 • hulp bij campagnes en evenementen
 • animatie
 • karweitjes, onderhoud
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • vertalingen: Frans, Engels
 • website

Materiaal

 • computer -en kantoormateriaal
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • kinderverzorgingsmateriaal
 • didactisch materiaal
 • meubels
 • huishoudtoestellen
 • producten voor persoonlijke hygiëne
 • kledij
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 27/05/2020