Help Moeders voor Vrede zet zich in te zetten voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

De missie en oorsprong van Moeders voor Vrede

Moeders voor Vrede werd opgericht in 1992 door Jennie Vanlerberghe, tijdens een bezoek aan voormalig Joegoslavië. Getroffen door het grote menselijke leed tijdens de oorlog, besloot Moeders voor Vrede er verschillende projecten te steunen. Later nam Moeders voor Vrede ook projecten in België, Afrika (Zuid-Afrika en Somalië) en Israël/Palestina op zich. Sinds 2002 is de vzw hoofdzakelijk actief in Afghanistan.

Moeders voor Vrede heeft als hoofddoel het doen naleven en het verbeteren van mensenrechten met een klemtoon op vrouwenrechten en het verminderen van geweld tegen vrouwen en kinderen wereldwijd. In Afghanistan maakt de vzw deel uit van de internationale ngo Mothers for Peace, bestaande uit een Belgische, Afghaanse en Franse tak ('Mères pour la Paix'). In Afghanistan stichtte de vzw de internationale ngo 'Mothers for Peace'.

Wat doet Moeders voor Vrede?

De vzw wil vrouwen de nodige vaardigheden bijbrengen en de middelen verschaffen om zelf te kunnen bouwen aan een menswaardig bestaan.

 • Medische projecten 
  Mothers for Peace (MfP) runt in vier regio's in Afghanistan een plaatselijke gezondheidscentrum, waar telkens één dokter en één verpleegster werken. MfP voorziet de units ook van medicatie en medisch materiaal en stuurt dokters en verpleegsters uit naar de afgelegen dorpen om er gezondheidszorg te onderwijzen. 
  In Bamyan wordt de kliniek gerund door Shohada, onder voorzitterschap van dr. Sima Samar. Zij kreeg in 2009 de vredesprijs van de stad Ieper en werd in 2011 genomineerd voor de Nobelprijs voor Vrede. Samen worden er in de verschillende gezondheidscentra maandelijks gemiddeld zo'n 4 800 personen geholpen.
 • Onderwijs
  In de gebieden waar MfP actief is, bestaat bijna geen onderwijs, en zeker niet voor vrouwen of meisjes. MfP biedt alfabetisering- en Engelse lessen aan. De klasjes tellen 25 leerlingen.
 • Landbouw
  MfP heeft in verschillende regio's schapen-, kippen- en bijenprojecten lopen. Daarbij worden arme vrouwen opgeleid om te zorgen voor de dieren. Ze kunnen genieten van de opbrengst (yoghurt, honing, wol, eieren,...), terwijl ze zelf de verantwoordelijkheid over de teelt dragen. Elk jaar vraagt MfP een deel van het vee, dat door reproductie uitgebreid is, terug, zodat het aantal begunstigden kan groeien en het project financieel onafhankelijk kan worden. Door deze projecten krijgen vrouwen en arme gezinnen een unieke kans op een betere toekomst.
 • Productie: naaien, pottenbakken
  Enkele leraren leren het pottenbakken (typisch voor Istalif) en borduren aan studenten aan. Na verloop van tijd kunnen zij zelfstandig naaien en potten bakken en kunnen zij hun producten op de lokale markt of internationaal verkopen. Momenteel zijn ze druk bezig rode poppies op witte handdoekjes te borduren die een goede afzetmarkt vinden in het toeristisch centrum van het Flanders Fields Museum in Ieper.

Hoe kan jij Moeders voor Vrede helpen?

Financiële steun voor alle projecten in Afghanistan

Medisch:

   • loon van een dokter: 400 €/maand
   • loon van een verpleegster : 203 €/maand
   • medicatie en medisch materiaal voor 4 gezondheidscentra: 373 €/maand
  • Onderwijs:
   • loon van een leraar : 38 €/maand (niet fulltime)
   • kost van studiemateriaal per leerling per jaar: 12 €/jaar
  • Naaiatelier:
   • loon van een leraar : 221 €/maand
   • materiaal voor één naaister: 7 €/maand
 • Daarnaast zijn er uiteraard ook kosten qua onderhoud, eten, vervoer, administratie, en de lonen van het lokaal personeel verantwoordelijk voor deze projecten: 1 general manager, 1 executive manager, 1 administrative assistant, 1 boekhouder, 1 hoofd educatie, 1 hoofd landbouw, enkele koks, schoonmakers en bewakers.

Vrijwilligers in België

 • promotie van de vzw/naambekendheid vergroten: vormgeving van promotiemateriaal, zoals bv een 3-maandelijkse e-newsletter, brochures, formele en informele brieven, het aanspreken van allerlei communicatiekanalen…
 • fondsenwerving: ontwikkelen van producten met het logo van de organisatie, aanwezig zijn op beurzen, marlten (en ze ook zoeken), contacteren van bedrijven, privé-donateurs, instanties… en hen informeren wat de vzw doet en hoe zij kunnen meewerken...
 • animatie/sensibilisering/educatie
  • geven van lezingen: voorbehouden aan vrijwilligers die al hebben kennis gemaakt met de werking in Afghanistan,  
  • vinden van en/of meehelpen op grote evenementen waaraan de vzw kan deelnemen, bij voorkeur gerelateerd aan de doelstelling van de vzw (bijvoorbeeld een congres ivm oorlog, uitreiking vredesprijs, de dokters uit Afghanistan die een week lezingen kwamen geven in België, panel over vrouwenrechten…)
  • schrijven van artikels over de situatie in Afghanistan (met kennis van zaken)
 • administratie/secretariaatop zoek gaan naar instanties die subsidies toekennen, nagaan of de vzw in het profiel past van subsidieaanvragen, subsidiedossiers opstellen
 • boekhouding: mee financieel toezicht houden op de projecten. Dagelijks ontvangt de vzw een update van haar projecten. Maandelijks wordt er een financieel overzicht opgesteld, wekelijks wordt er bekeken welke mogelijke wijzigingen een verbetering zouden kunnen betekenen.
 • webmastering: onderhoud/ontwerp website

Vrijwilligers kunnen zowel aan de slag op het kantoor in Ieper of van thuis uit. Meer info via info@mothersforpeace.be 

Vrijwilligers in het buitenland (Afghanistan)

De vzw heeft zeer positieve ervaringen met het werk van vrijwilligers in Afghanistan zelf, zowel op korte als op lange termijn. Dit zijn voornamelijk fotografen, verslaggevers, mensen die er voor langere tijd in de werking mee functioneerden… Afghanistan blijft een risicoland dus de vzw bekijkt elke aanvraag individueel en in functie van de plaatselijke toestand.

 

Voor meer informatie, of om een suggestie te doen, kan u terecht op info@mothersforpeace.be

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 30/05/2020