Begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of asielzoekers op hun weg naar meer autonomie.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Sociale missie

Begeleiden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en jonge vluchtelingen die zonder ouder of wettelijke voogd in België zijn aangekomen op hun weg naar autonomie, welzijn en integratie.

Wat doet Mentor-Escale?

 • Individuele begeleiding: eenmaal erkend als vluchteling, worden niet-begeleide minderjarigen geconfronteerd met veel complexe procedures. Of ze nu zelfstandig, onder toezicht wonen of op zoek zijn naar huisvesting, Mentor-Escale biedt hen persoonlijke sociale, educatieve en psychologische ondersteuning. In 2018 kregen 146 jongeren individuele begeleiding.

 • Gezamenlijke activiteiten: als ze het opvangcentrum verlaten, worden jongeren vaak geconfronteerd met eenzaamheid. Via het warme onthaal van Mentor-Escale krijgen ze toegang tot de nodige diensten en hulpbronnen om hun dagelijkse leven gemakkelijker te maken, en tot een scala aan gezamenlijke activiteiten. Mentor-Escale geeft hen volop de gelegenheid om een netwerk op te bouwen zodat elk van de jongeren een eigen plek kan vinden in de Belgische samenleving. In 2018 namen 252 jongeren deel aan gezamenlijke activiteiten.

 • Onthaalgezinnen en peterschap: voor de jongste en de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarigen biedt Mentor-Escale alternatieven voor collectieve opvang. De jongeren krijgen de kans om op te groeien in een familiale omgeving die veilig is, structuur biedt en aangepast is aan hun behoeften. De  jongeren kunnen ook een peter of meter toegewezen krijgen. Sinds 2016 zijn zestig jongeren verwelkomd in een gezin dat in België woont. Het sponsorproject heeft 17 jongeren de kans gegeven om nieuwe duurzame relaties op te bouwen in ons land.

 • Expertisepool 'Manorea': veel actoren in het veld voelen zich machteloos tegenover de complexe administratieve en sociale situatie van deze adolescenten. Met meer dan 20 jaar ervaring ondersteunt Mentor-Escale hen om een gepaste begeleiding te bieden, aangepast aan de realiteit van de niet-begeleide minderjarigen. Mentor-Escale biedt een helpdesk,  stages en opleidingen aan.

 

Naast zijn gebouwen in Brussel, heeft Mentor-Escale ook twee vestigingen in Wallonië:

Mentor-Escale Namen bevindt zich te Avenue Sergent Vrithoff, 141 - bus 11, 5000 Namen Tel. 081 22 40 17  infonamur@mentorescale.be

Mentor-Escale Luik heeft kantoren te 62 Rue Paradis, 4000 Luik Tel. +32 484 28 15 62  infoliege@mentorescale.be

 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

 • de organisatie van collectieve activiteiten, culturele uitstapjes
 • aankoop van voedsel voor de kookworkshop
 • de aankoop van een busje voor  activiteiten met de jongeren
 • de financiering van een personeelslid om het nieuwe peterschapsproject te ontwikkelen (0,5 VTE: € 30.000 / jaar).

Vrijwilligers in Belgïe voor:

 • werving en opleiding van onthaalgezinnen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
 • onthaal: enkele uren/week

 • administratie/secretariaat: occasioneel

 • animatie, informatie, sensibilisering: occasioneel

 • vertalingen: Dari (Farsi), Pashtun, Peul, Malinké, Arabisch,...

 • hulp bij huiswerk: enkele uren/week

 • webmastering en grafisch ontwerp

 • fondsenwerving

 • logistiek / transport: hulp bij de verhuizing van jongeren en meubels voor transitwoningen

Materiaal:

 • Niet-bederfelijke voedingswaren
 • Meubilair/elektro-huishoudtoestellen
 • Gezelschapsspellen, knutselmateriaal
 • Hygiëneproducten
 • School/didactisch materiaal
 • Informatica, burotica

Update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 28/05/2020