Informatie- en uitwisselingsplatform over cardiovasculaire aandoeningen voor patiënten.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Elyzeese-Veldenstraat 63
1050
Brussel
+32 (0)26 498 537

De missie van de Belgische Cardiologische Liga

 • hart- en vaatziekten voorkomen bij het grote publiek en mensen met risico
 • patiënten begeleiden na hun hart- of vaatprobleem
 • het publiek informeren
  • over preventieproblemen en hart- en vaataandoeningen in het algemeen
  • over vroegtijdige opsporing van die aandoeningen.

Wat doet de Belgische Cardiologische Liga?

 • 'De Week van het Hart' vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van september.  In 2017 werd de preventie van hart- en vaatziekten bij jongeren in de kijker gezet, onder het motto 'Nooit te vroeg voor mijn hart'.
 • Campagne 'Durf redden' om enerzijds het grote publiek bewust te maken van de hartstilstandproblematiek en van de gunstige gevolgen wanneer iemand bij een hartstilstand onverwijld iets onderneemt, en om anderzijds dat grote publiek te voorzien van middelen en opleidingen zodat het gewapend is om te durven optreden bij een hartstilstand. 
 • De huldiging van de 'HartRidders', waarbij mensen in de bloemetjes gezet worden die enerzijds  een onbekende, een vriend, een buur of familielid hebben gered van een hartstilstand door eerste hulp toe te passen, en anderzijds mensen die dankzij dergelijk optreden gered werden.
 • De Europese Hartfalendagen van 5 tot 7 mei 2017 voor het bewustmaken en informeren van het grote publiek voor preventie, vroegtijdige opsporing en aanpak van hartfalen.
 • De Europese Dag over Familiale Hypercholesterolemie op 24 september.
 • De Werelddag van het Hart op 29 september.
 • Oprichting van Belchol (vereniging van Belgische patiënten met familiale hypercholesterolemie (FH)).
 • Driemaandelijks magazine Hart & Slagaders.
 • Website www.liguecardioliga.be
 • Informatie- en bewustmakingsconferenties voor het grote publiek en voor patiënten.

Hoe kan jij de Belgische Cardiologische Liga helpen?

Financiële steun

 • Week van het Hart : 30.000 €
 • Hartridders : 25.000 €
 • Hartfalendagen : 4.500 €
 • Magazine Hart & Slagaders : 8.000 €/nummer
 • Website : 5.000 €/jaar

Vrijwilligers

 • animatie
 • fondsenwerving
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/10/2020