Lange-termijnhulp tijdens de zwangerschap en begeleiding bij zwangerschapsonderbrekingen, vrijwillig dan wel om medische redenen, en miskramen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

de Frélaan, 204
1180
Brussel
00 32 (2) 375 95 04

Sociale missie

Levensadem vzw biedt hulp aan zwangere vrouwen die door hun zwangerschap in de problemen komen: morele bijstand, materiële, administratieve, geestelijke of medische hulp. De vzw begeleidt op lange termijn moeders en hun gezinnen ongeacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging, leeftijd of sociaal-culturele achtergrond. Begeleiding bij zwangerschapsonderbrekingen, hetzij vrijwillig of om medische redenen, en miskramen.

Wat doet Levensadem?

 • Begeleiding van moeders tijdens en in de maanden of jaren na de zwangerschap.  Voor de begeleiding staan peterschapsgezinnen en opgeleide vrijwilligers in, via de antenne van Levensadem, die de vrijwilliger in contact brengt met tal van gespecialiseerde organisaties. In geval van nood en op vraag van het peterschapsgezin, kan punctuele financiële steun toegekend worden, maar financiële ondersteuning blijft een uitzondering. In 2016 registreerde de vzw 251 nieuwe aanvragen. 
 • Begeleiding specifiek voor personen die een miskraam hebben gehad, hun zwangerschap om vrijwillige of medische redenen hebben onderbroken, recent of in het verleden. De begeleiding is erop gericht de ouder te helpen omgaan met rouwgevoelens, hun moeilijkheden en te ondersteunen in hun projecten. 
 • Vrijwillige peterschapsgezinnen: vaak is eenzaamheid de doorslaggevende factor in de pijn van de personen die met hun vraag bij de vzw terecht komen. Dankzij de inzet van peterschapsgezinnen die een vriendschappelijke band opbouwen met de ouder, tracht de vzw deze eenzaamheid te doorbreken. De peterschapsgezinnen zijn ook goed geplaatst om de concrete behoeftes van de ouder vast te stellen, zodat er in samenwerking met de verantwoordelijken van de Antennes naar concrete oplossingen kan worden gezocht. 
 • Beroepsvrijwilligers: deze beroepsvrijwilligers staan in voor juridische consultaties, sociale begeleiding, pediatrische consultaties, medische zorg,...
 • Groene vakantieverblijven: de vzw heeft in Pesche (Envie de Souffler, nabij Couvin) een aantal gebouwen in erfpacht gekregen die zijn omgebouwd tot gîtes waar minderbedeelde gezinnen die aan rust toe zijn zich op het platteland kunnen ontspannen. Momenteel zijn er drie gîtes aan een redelijke prijs (10 €/dag per gezin) beschikbaar met een capaciteit van 18 bedden. Ze kunnen ook helpen bij de activiteiten op het terrein (kleine klusjes in de gîtes, onderhoud van de moestuin,..)
 • Bedeling van kledij en schoenen (0 tot 16j), kinderverzorgingsmateriaal, zwangerschapskledij… Wekelijks vertrekken er geboortepakketten met kledij 0 tot 3 maanden, kinderwagen, bed, maxi-cosy, luiertafel, papflessen, sterilisators,... naar gezinnen die het moeilijk hebben. Vrijwilligersteams sorteren de goederen, helpen de mama's bij vervoer, verhuizen, kleine klusjes, en bieden occasioneel ondersteuning in het dagelijkse leven.
 • Bedeling van speelgoed: jaarlijks in november voor de feestdagen, voor meer dan 300 kinderen, het speelgoed in de geboortepakketten niet meegeteld.
 • Bestelwagen voor het verhuizen van mama's.
 • Antenne van Levensadem vzw in Goma (DRC): sensibilisering van de bevolking, concrete hulp voor toekomstige moeders, net zoals in België maar aangepast aan het leven in Goma. Koppels bieden ondersteuning aan vrouwen die hun kind tijdens de zwangerschap verloren en daarom vaak als 'vervloekt' of 'heks' worden beschouwd door hun omgeving. Jaarlijks gaan de stichters twee keer ter plaatse langs. 
 • Antenne du Souffle de Vie de Kibungo (Rwanda): sinds eind 2016 is Levensadem op vraag van Monseigneur Kambanda, ook aanwezig in Rwanda. De stichters van de vzw zullen daarom twee keer 14 dagen naar Rwanda afreizen om er een Levensademteam samen te stellen.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor

 • Doordat in een van de gebouwen (Pesche) die de vzw beheert, huiszwam is vastgesteld, moet de vzw 130.000 € investeren om het dak (800m2) te vernieuwen. De vzw is nog op zoek naar30.000 €.
 • Supervisie in Goma en samenstelling van teams in Kibungo impliceren een tijds- en financiële investering à rato van 4 verblijven per jaar in Afrika voor 2 personen. Budget: 10.000 €/jaar.
 • Een stijging in de hulpvraag in België betekent dat de vzw moet investeren in een extra bezoldigde werknemer. Kost: 35.000€/jaar.

Vrijwilligers in België

 • Peterschapsgezinnen: vrijwillige gezinnen die een vriendschappelijke band willen opbouwen met een mama.

 • Vervoer en transport van de mama's: de meeste mama's hebben het financieel moeilijk en beschikken niet over vervoer. De vzw zoekt vrijwilligers om de mama's te vervoeren naar Envie de Souffler, of elders in België. Wil u zich hiervoor ter beschikking stellen, gelieve dan contact op te nemen via 02 375 95 04.

 • Babysitters, of elke vorm opvang dat een jong gezin nodig kan hebben.

 • Karweitjes, onderhoud: in Pesche wordt elke derde zaterdag van de maand een gîte-onderhoudsdag georganiseerd, herstellingen, onderhoud van de tuin,... Iedereen is welkom om een handje toe te steken. Wel op voorhand verwittigen op 081 734 666.

 • Logistiek: 2 keer per jaar het team helpen met de verzending van het tijdschrift.

Materiaal

  • Kledij (0 tot 16 jaar) in goede staat, gewassen, en modieus. Zwangerschapskledij.

  • Speelgoed voor kinderen van 0 tot 77 jaar, in goede staat en volledig (in geval van puzzels, gezelschapsspelen). Geen knuffeldieren.

  • Kinderverzorging: bedden, kinderwagens, lakentjes, maxi-cosy, luiertafels, papflessen, kussens voor borstvoeding, slabbetjes, kamerjasjes, ..

  • Basisschoolmateriaal voor de lagere school

  • Elektro-huishoudtoestellen : wasmachines en  condensatiedroogkasten.

  • luiers voor baby's, van vroeggeboren tot 6 maanden.

Update 2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/11/2020