Ondersteun de achter uitgestelde bevolkingsgroepen op het Tibetaanse plateau die lijden aan ondervoeding en gezondheidsproblemen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Sociale missie

Duurzame oplossingen installeren om de ziekte van Kashin Beck te voorkomen en de volgende generaties te beschermen, verbeteren van de voeding en laagdrempelige voorlichting organiseren over gezondheid en hygiëne om tegemoet te komen aan de bredere noden van de Tibetaanse bevolking.

Wat doet de KBDF?

Het project startte in 1992 in de autonome regio Tibet (China), eerst met Artsen Zonder Grenzen (1992-2002). In 2002 nam de nieuw opgerichte vzw Kashin-Beck Disease Fund het project over.

Al 25 jaar concentreert hetzelfde team zich voornamelijk op de ziekte van Kashin-Beck. Deze "Big Bone Disease" veroorzaakt groeiachterstand, chronische pijn en gewrichtsmisvorming al in de leeftijd van 4-5 jaar. Er bestaat geen behandeling, maar via de preventieve maatregelen die we uitgevoerd hebben, gekoppeld aan een algemene ontwikkeling van de regio, hebben hun vruchten afgeworpen: het aantal nieuwe gevallen is gedaald van 33% naar minder dan 3% in de dorpen waar deze acties plaatsvinden. Deze zijn onder meer: de bouw van 1.700 serres om een gevarieerder voedingspatroon te introduceren en een tekort aan voedingsstoffen te voorkomen; de uitvoering van maatregelen tegen de schimmelbesmetting op gerstkorrels, het hoofdvoedsel van de 4700 families die in het programma opgenomen waren en evenals de maandelijkse controle van de groei van kinderen.

De organisatie besloot om de activiteiten te verleggen naar regio’s waar de ziekte ook voorkwam: de provincies Qinghai en Sichuan die zich beide op het Tibetaans Plateau bevinden. Het project werd in nauwe samenwerking met lokale organisaties opgestart in een eerste fase :

  • Voedseldiversificatie: teelt van verse en gevarieerde groenten gedurende het ganse jaar zal de voeding en de gezondheid op langere termijn van de Tibetaanse kinderen verbeteren. Voor die teelt bouwt KBD Fund samen met haar lokale partner serres waarin heel het jaar door verse groenten kunnen gekweekt worden.

  • Promotie van gezondheid en hygiëne: de boeren en nomaden uit de beide provincies zijn vaak arm en soms ongeletterd. Zij hebben vaak weinig kennis van basisgezondheidszorg en hygiëne.  Om hun vaardigheden in die domeinen te verbeteren, organiseert KBD Fund voorlichtingsprogramma's en deelt het producten uit voor een goede basishygiëne. Ook het belang van een gevarieerde voeding voor de kinderen wordt daarbij uitgelegd.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

  • Bouwen van serres : 500€/serre – 60 serres/jaar = 30 000€
  • Bouwen van serres om zaden te produceren: 650/serre – 10 serres/jaar = 6 500€
  • Hygiëne en gezondheid onderricht: 2600 euro/sessie/200 deelnemer (13 euro/deelnemer) – 10 sessies/jaar = 26 000€

 

Vrijwilligers in België voor:

  • Fondsenwerving

  • Vertalingen: FR-NL, Engels-Chinees

 Update 2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/03/2020