Technische know-how en managementkwaliteiten van ingenieurs inzetten voor humanitaire hulp in ontwikkelingslanden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Desguinlei 214
2018
Antwerpen
0484/16.20.30

Oorsprong en missie van Ingenieurs zonder Grenzen

In 1992 werd Ingenieurs zonder Grenzen (IzG)  opgericht om de technische know-how en managementcapaciteiten van de ingenieurs in te zetten voor humanitaire hulp in ontwikkelingslanden. 

 

Wat doet Ingenieurs zonder Grenzen?

IzG organiseert korte zendingen van maximaal 3 maanden, om technisch-wetenschappelijke hulp en technologie-overdracht te leveren. Deze tussenkomsten zijn belangeloos en gebeuren door vrijwilligers. Ze verkiezen hulp te verlenen aan lokale initiatieven die niet via de gebruikelijke kanalen gefinancierd worden. Het opzet van de projecten is het leveren van niet-commerciële hulp die de basisbehoeften van de hele gemeenschap ten goede komen. Het toepassingsgebied is heel divers: landbouw, industrie, transport, energie, bouw, ... Men levert technische expertise, wetenschappelijke bijstand en voert haalbaarheidsstudies uit.

De nadruk ligt op het respect voor de lokale cultuur. IzG tracht te werken conform de lokale tradities, cultuur en gewoonten in samenwerking met de bevolking. Duurzame oplossingen, gecreëerd door eigen handen en met eigen middelen, brengen meer kansen op succes.

Enkele concrete voorbeelden van projecten

  • Mali: IzG heeft er, in samenwerking met de lokale ngo Mali-Enjeu, een touwpomp in een bestaande waterput gerealiseerd, om het water beter te benutten. Daarnaast zijn er ook zonneboilers geïnstalleerd die zorgen voor warm water. Dit heeft men nodig om textiel in te kleuren. Op deze manier kan men besparen op het schaarse en kostelijke brandhout.
  • DR Congo: IzG heeft advies geleverd voor de oprichting van een leslokaal in een dorp nabij Kinshasa. Er werden in dit kader proeflandbouwvelden aangelegd voor het geven van les in landbouw(verwerkende) technieken evenals composteringsterrassen om de arme zandbodem te verrijken. Er werd de bevolking ook aangeleerd hoe ze koelruimtes en irrigatiesystemen kunnen aanleggen. 
  • Ethiopië: IzG heeft de bouw van een kraamafdeling bij het dispensarium van Kelat, een kleine gemeente in het noorden van Ethiopië, ondersteund.


Hoe kan je Ingenieurs zonder Grenzen helpen?

Vrijwilligers in België

  • administratie, secretariaat
  • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
  • animatie, informatie, sensibilisering
  • fondsenwerving

Vrijwilligers in het buitenland

  • andere: het leveren van advies en technische hulp
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 01/09/2020