Neutrale bezoekruimte voor kinderen en hun ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zijn

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Wittestraat 116
2020
Antwerpen
+32/(0)3 216 17 17

De missie van Het Huis

Het Huis vzw is een neutrale bezoekruimte. Vrijwillige medewerkers organiseren er ontmoetingen, contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen. Het belangrijkste is dat de neutrale bezoekruimte het contact kan in stand houden en zelfs kan herstellen wanneer dit in moeilijke omstandigheden verloopt. Het Huis vzw biedt een veilige plek voor het kind om zijn of haar ouder te ontmoeten. Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde '(v)echtscheiding', waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact onder begeleiding kan verlopen.

Wat doet Het Huis?

Kinderen komen in Het Huis in opdracht van een rechtbank. Het is de rechter die beslist dat de kinderen enkel op neutraal terrein één van hun ouders mogen ontmoeten omwille van een conflict tussen ex-partners. De ouders worden afzonderlijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Als de leeftijd het toelaat kan het kind kennismaken met de begeleider maar ook met de omgeving waar de contacten plaatsvinden. De coördinator bepaalt de aandachtspunten die van toepassing zijn voor de begeleider bij het bezoek.

 • Ervaringsdeskundigen
  Kinderen blijven voor altijd verbonden met hun biologische ouders, stellen zich hierdoor uiterst loyaal op en voelen zich verantwoordelijk. Zelfs bij extreme mishandeling blijkt het behoud van contact belangrijk. Tijdens de bezoekmomenten worden de begeleiders dan ook vaak geconfronteerd met de innerlijke loyaliteitsconflicten van het kind ten opzichte van beide ouders. De betrokkenheid van een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) is voor vele ouders een belangrijk element in het accepteren van het bezoekrecht in Het Huis. De aanwezigheid van de ervaringsdeskundige bij het bezoek is een essentiële meerwaarde in het proces van de bezoekregeling. De vrijwillige ervaringsdeskundigen hebben hiervoor een specifieke vormingscursus gevolgd.
  Het Huis vzw begeleidt maandelijks een 70-tal kinderen tijdens de bezoeken.
 • Het Huis in Antwerpen
  In het Michielshof, een 17e eeuws klooster nabij de Abdijstraat in Antwerpen, heeft Het Huis vzw een grote speelruimte ingericht dat als bezoekruimte dient. Daar hebben jaarlijks meer dan 300 bezoeken plaats tussen kinderen en hun ouder(s), onder begeleiding van vrijwilligers.
 • Het Huis in Brugge
  In 2010 opende vzw Het Huis in Brugge een tweede ontmoetingsruimte. Het Huis is er gevestigd in een oud herenhuis van de zusters Maricolen.
 • Het Huis in Leuven
  In oktober 2012 opende vzw Het Huis in Leuven aan de Mgr Van Waeyenberglaan een derde vestiging. De vzw is er gevestigd in de gebouwen van de studentenorganisatie Copal.

Hoe kan jij het Huis helpen?

Financiële steun

Aangezien Het Huis vzw nog geen subsidies ontvangt en de werking ervan volledig wordt gedragen vrijwilligers, is financiële steun voor de werking noodzakelijk. De steun dient om onkosten te dekken die rechtstreeks ten voordele van de kinderen komen: budget voor activiteiten met kinderen en ouders, speelgoed en kindermeubels en sponsoring van vormingsactiviteiten.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • karweitjes, onderhoud
 • fondsenwerving
 • vertalingen: Arabisch-Nederlands

Materiaal 

 • kinderverzorgingsmateriaal
 • informatica/burotica
 • hygiëne- en onderhoudsproducten 
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/12/2020