Verbeteren van de lichamelijke en psychologische gezondheid via aangepaste bewegingsactiviteiten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Patriottenstraat, 30
1000
Brussel
+32 (0)492 73 05 68

Sociale missie

Herleven, niet overleven! Help Gymsana om de levenskwaliteit van mensen die verzwakt zijn door leeftijd, chronische ziekte of handicap te verbeteren door middel van regelmatige en groepspraktijk van aangepaste lichaamsbeweging

 

Wat doet Gymsana?

 • Gezondheid door aangepaste lichamelijke beweging. Een team van ongeveer twintig medewerkers (ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten en afgestudeerden in de motorische wetenschappen) reist naar gemeenschapszalen of -faciliteiten om groepslessen in zittende of staande gymnastiek aan te bieden via een workshop over valpreventie, "verzorger-geassisteerd" tandemgymnastiek voor mensen met Alzheimer, Nordic Walking voor mensen met Parkinson, enz.
 • Sociaal/gezondheidsgevolgen. Elke week, in 121 gemeenten, namen meer dan 2.500 kwetsbare personen deel aan de cursussen... voor COVID-19. Gymsana wil dit preventie- en niet-drugstherapeutische instrument overal blijven aanbieden, omdat verlaten en geïsoleerde, kwetsbare mensen weer willen leven, en niet alleen maar willen overleven.


Hoe kan jij helpen?

Gymsana zoekt financiële steun voor:

 • Aangepaste bewegingsactiviteiten voor geïsoleerde ouderen in landelijke gebieden:  10 cycli van 12 groepslessen, waarbij aan het begin en eind een balans opgemaakt wordt van de lichamelijke gezondheid van de deelnemers : 9800€/18 maanden.
 • Aangepaste bewegingsactiviteiten in rust- en verzorgingstehuizen: lescycli 'stoelturnen' (met een accent op valpreventie) en 'turnen rond de tafel' (voor personen met Alzheimer): 9.920€/jaar om 17 RVT en 180 ouderen te bereiken.
 • 'Eén stap per keer': aangepaste bewegingsactiviteiten voor inactieve ouderen die kampen met overgewicht (voornamelijk vrouwen) in stedelijke gebieden met een kwetsbare bevolking: 4 cycli van 45 lessen. Duur : 18 maanden. Budget: 9900€.

Gymsana is ook op zoek naar vrijwilligers voor de volgende activiteiten:

 • Juridisch: adviseur sociaal recht
 • Animatie op seniorenbeurzen
 • Hulp bij campagnes en evenementen
 • Informatie en bewustmaking (verspreiding van flyers)
 • Fondsenwerving
 • Vertaling
 • Vervoer van de deelnemers
 • Webmastering en ICT
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 29/10/2020