Verbeteren van de lichamelijke en psychologische gezondheid via aangepaste bewegingsactiviteiten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Patriottenstraat, 30
1000
Brussel
+32 (0)492 73 05 68

Sociale missie

Aangepaste bewegingsactiviteiten voor ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieken om hun lichamelijke en psychologische gezondheid te verbeteren

Wat doet Gymsana?

  • De bewegingslessen van Gymsana worden gegeven in kleine groepen onder begeleiding van een professionele docente. De lessen doen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten bewegen, creëren sociale banden, en zorgen voor plezier en ontspanning. De lessen van Gymsana dragen bij aan de algemene volksgezondheid: stoelturnen, oefeningen om vallen te voorkomen, tandemactiviteiten “hulpgever-hulpbehoevende” voor patiënten die leiden aan de ziekte van Alzheimer, nordic walking voor Parkinsonpatiënten of personen die revalideren na kanker, enzovoort.
  • Sociale impact: in 2017 hebben 1600 personen genoten van de wekelijkse lessen van Gymsana in België. Dit komt overeen met 500 lessen per maand in samenwerking met 120 partners.

Gymsana vzw was de winnaar “hors piste” van de Koning Boudewijnstichting in 2009 en heeft de eerste prijs Ashoka/accenture Belgium gewonnen in 2013 omwille van haar grote sociale impact en impact op het vlak van gezondheid.

Hoe kan jij helpen?

Gymsana zoekt financiële steun voor:

  • Aangepaste bewegingsactiviteiten voor geïsoleerde ouderen in landelijke gebieden:  10 cycli van 12 groepslessen, waarbij aan het begin en eind een balans zal opgemaakt worden van de lichamelijke gezondheid van de deelnemers : 9800€/18 maanden.
  • Aangepaste bewegingsactiviteiten in rust- en verzorgingstehuizen: lescycli 'stoelturnen' (met een accent op valpreventie) en 'turnen rond de tafel' (voor personen met Alzheimer): 9.920€/jaar om 17 RVT en 180 ouderen te bereiken.
  • 'Eén stap per keer': aangepaste bewegingsactiviteiten voor inactieve ouderen die kampen met overgewicht (voornamelijk vrouwen) in stedelijke gebieden met een kwetsbare bevolking: 4 cycli van 45 lessen. Duur : 18 maanden. Budget: 9900€.

Gymsana is ook op zoek naar vrijwilligers voor de volgende activiteiten:

  • Animatie : 3-4 keer per jaar

  • Informatie, sensibilisering: 3-4 keer per jaar

  • Vertalingen: Frans-Nederlands-Engels-Duits

  • Vervoer van deelnemers naar de verschillende gemeentes waar de lessen gegeven wordt : 1 keer per week

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 07/10/2020