werkt met het onderwijs, groot publiek en werknemers van bedrijven rond duurzame ontwikkeling.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van GoodPlanet vzw

Inspireren en sensibiliseren van jong en oud voor duurzame ontwikkeling, groepen activeren rond duurzaamheid en verankeren van duurzaamheidsthema’s in onze maatschappij.

Wat doet GoodPlanet vzw?

GoodPlanet werkt in 2017-2021 prioritair rond:

 • Duurzame voeding van het veld tot op het bord;
 • Verbondenheid tussen mens en natuur;
 • Circulaire economie en materialenbeheer.

Daarnaast heeft GoodPlanet programma’s lopen rond Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Water, Energie, Klimaat en Zeeën & Oceanen.

Binnen deze thema's focust GoodPlanet op samen-leven (sociale dimensie van duurzame ontwikkeling), duurzame werkgelegenheid, gezondheid en duurzame steden en gemeenschappen. GoodPlanet is sinds eind 2016 SDG-Voice in België, een ambassadeursrol voor het bekendmaken en vulgariseren van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

 

Hoe  kan jij helpen?

Financiële steun

 • voor een bijkomende voltijdse medewerker: GoodPlanet heeft slechts 7% structurele subsidies. 93% van de inkomsten zijn toegewezen aan specifieke projecten. De marge op deze projecten voor innovatie (inspelen op recente maatschappelijke noden, aanboren nieuwe doelgroepen …), organisatieontwikkeling (B2B luik ontwikkelen, CRM, Communicatie …) en impactmonitoring (meten van de impact op individuen en groepen en bijsturen waar nodig) is te beperkt. GoodPlanet zou idealiter een voltijdse kracht moeten kunnen vrijmaken voor deze zaken, die nu grotendeels na de werkuren moeten gebeuren. Een voltijdse kracht kost zo’n 70.000 euro per jaar (inclusief werkingskosten).

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp (campagnes, evenementen): GoodPlanet wordt vaak gevraagd om deel te nemen aan beurzen, evenementen … Betaalde krachten zijn te duur om daar voor vrij te maken. Bovendien is het vaak tijdens het weekend. Het GoodPlanet team werkt bijzonder hard en veel en dit is vaak te veel van het goede. Nochtans zou meer aanwezigheid op dit soort events positief zijn voor GoodPlanet om haar draagvlak te verbreden en mensen aan te sporen om GoodFriend (volger, geïnteresseerde) te worden.
 • animatie, informatie, sensibilisering: bepaalde sensibiliserende activiteiten kunnen door vrijwilligers gebeuren die hier via een TTT-vorming kunnen toe opgeleid worden. Bijvoorbeeld: sensibiliseren rond afval op festivals, de 5 actiedagen van GoodPlanet Challenges, begeleiding scholen met moestuin binnen de campagne 'Zie ze groeien', animaties op tentoonstellingen van GoodPlanet (To Bee of not to Bee, Human migrations, Water …).
 • karweitjes, onderhoud: onderhoud en transport tentoonstellingen
 • boekhouding: hulp bij financiële dossiers/boekhouding
 • fondsenwerving: zoeken van individuele donateurs voor de organisatie
 • vertalingen: Nederlands-Frans (heel frequent). Duits (regelmatig)
 • website: maken van reportages over de activiteiten van de vzw voor de site
 • andere (omschrijf)...: fotografie van de projecten van GoodPlanet, hulp bij het meten van impact en marktonderzoek (enquêtes, bevragingen doelgroepen), hulp bij planning van workshops en vormingen in scholen (telefonische contacten met scholen, inschrijven in planning educatief medewerkers).

 

 

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 25/03/2020