Multiple sclerose overwinnen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

De missie van de Charcot Stichting

MS overwinnen door onderzoek voor meer dan 13 000 patiënten

De Charcot Stichting ondersteunt uitsluitend fundamenteel en klinisch onderzoek naar multiple sclerose (MS), met als doel de behandelingen te verbeteren en MS patiënten een leven te bieden waar MS een minder grote rol speelt.

Omdat beelden meer zeggen dan woorden: https://vimeo.com/187702743

 

Wat doet de Charcot Stichting?

Multiple sclerose (MS), een neurologische degeneratieve aandoening als gevolg van immuundisfunctie, treft meer dan 13 000 personen  in ons land, voornamelijk jonge volwassenen en vrouwen. Vaak resulteert de ziekte in een handicap. Multiple sclerose is nog steeds ongeneeslijk. Het eerste geneesmiddel dat werd erkend als een behandeling voor deze ziekte, werd in 1993 op de markt gebracht. Onderzoek blijft meer dan ooit van vitaal belang. Het vinden van de definitieve behandeling van MS is duidelijk het essentiële doel van onderzoek.

 

Om MS te overwinnen en de excellentie en de continuïteit van het onderzoek te garanderen, concentreert de Charcot Stichting zich op drie pijlers:

  • Intensieve steun aan erkende universitaire onderzoeksteams via het "Charcot Fonds" 
  • Het garanderen van de excellentie en de continuïteit van het onderzoek in België door het investeren in de toekomst via de "Charcot Fellowship"
  • Informatieverdeling en sensibilisering naar artsen, verzorgend personeel, patiënten en hun familie.

Concreet financieren jouw giften en legaten:

1/ Het Charcot Fonds - €500.000/jaar, voor de ondersteuning van innovatieve projecten die concrete vooruitgang bieden in de behandeling van multiple sclerose. Bekijk de lijst met laureaten en hun gesubsidieerde projecten op: www.charcot-stichting.org

 

2/ De Charcot Fellowship – €200 000/doctoraatbeurs. De Charcot Stichting biedt fundamentele en translationele onderzoeksmandaten gewijd aan multiple sclerose in de vorm van 4-jarige doctoraatsbeurzen. Hiermee wil de stichting het onderzoekspotentieel van teams die geïnteresseerd zijn in multiple sclerose in België versterken. 

 

3/ De Charcot Stichting biedt objectieve informatie via haar website, haar nieuwsbrieven, sociale media en symposia.

Hoe kan jij de Charcot Stichting helpen?

De Charcot Stichting heeft je steun nodig om:

  • fundamenteel en klinisch onderzoek naar multiple sclerose te ondersteunen

    • 84 euro/dag = 1 dag onderzoek

    • 250 euro = 1 dag klinisch onderzoek

De charcot Stichting heeft vrijwilligers nodig:

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/10/2020