Ontwikkeling door overdracht van expertise

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Sociale missie

Ex-Change-Expertise asbl stuurt vrijwillige senior-experts tijdens korte missies naar het Zuiden, waar ze hun competenties gratis ter beschikking stellen van lokale ondernemers. Ex-Change-Expertise wil het lokaal economisch stelsel ondersteunen om zo welzijn en autonomie van de lokale bevolkingen te bevorderen. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/03/2021