Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Sociale missie

Door middel van partnerschappen met lokale organisaties, wil Kinderen Derde Wereld (KDW) de leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren verbeteren, door middel van opleidingsprojecten en inschakeling in het arbeidsproces. De landen waar de vzw actief is, bevinden zich in de meest kansarme regio's ter wereld.

Wat doet KDW in het Zuiden?

De organisatie telt 39 leden, onder wie 38 vrijwilligers, die zich elk in functie van hun eigen expertise inzetten voor de vzw: fondsenwerving, projectsupervisie, begeleiding van jongeren, ... KDW realiseert en steunt een dertigtal projecten per jaar in een tiental partnerlanden.

Enkele voorbeelden:

  • Op de Filippijnen, met de lokale partner Virlanie Foundation, financiert KDW een integraal programma voor straatkinderen, inclusief meisjes met een geschiedenis van seksueel misbruik en kinderen en volwassenen met een handicap. Ook genieten enkele honderden opgesloten kinderen in Manila (RAC) en Bacolod (SDC) van een professionele omkadering.

  • In India:de vereniging voert een aantal projecten in een viertal zuidelijke deelstaten met als doel het onderwijs en de beroepsopleiding voor jonge mensen van verschillende leeftijden te ondersteunen. Het richt zich op gender, als transversaal thema, teneinde de bescherming van de meisjes en het bewustzijn van vrouwen te bevorderen.

  • In de Democratische Republiek Congo: herenigingsprogramma voor straatkinderen en kwetsbare jongeren (Kinshasa/Ngaliema en Mont Ngafula).

  • Brazilië: financiële steun aan de Belgische priester Jacques Theisen die kleuter- en lager onderwijs ( 1ste leerjaar) biedt aan +- 400 kinderen van de stad Natal in Rio Grande do Norte, die training organiseert voor de ouders, en permanente opleiding verzekert van het onderwijzend personeel.

  • In Colombia:Ondersteuning van een voedselproject ten voordele van kleine ondervoede kinderen, en van een productieproject voor jonge kwetsbare vrouwen (Cartagena), Ondersteuning voor een counseling project, "Proyectarte- Creer es Crear", en opleiding van kansarme jongeren door middel van artistieke activiteiten (Medellin).

  • Oeganda: In samenwerking met het UCC (Uganda Children’s Centre), steun aan de opgesloten kinderen en jongeren in het Kampiringisa National Rehabilitation Centre (KNRC), het enige detentiecentrum voor minderjarigen in Oeganda waar gedetineerden en alle jonge mensen, vaak kinderen, wier enige misdaad was om rond te dolen in de straat, samen gevangen zitten. Het project is gericht op de fundamentele rechten van deze laatsten te eerbiedigen.

Wat doet KDW in Belgïe?

De vzw organiseert ook sensibiliseringsacties bij jeugdbewegingen en in Belgische scholen over de problemen waarmee hun leeftijdsgenoten in het Zuiden worden geconfronteerd. KDW biedt jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan inleefreizen, waarbij een concreet microproject wordt gerealiseerd. De vzw biedt ook mogelijkheden tot vrijwilligerswerk binnen enkele partnerorganisaties in het Zuiden.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor elke projecten.

Materiaal:

  • boeken en pedagogisch materiaal in het Engels en het Frans, spelmateriaal.
  • materiaal voor vechtsporten zoals karate, judo (kimono, gordels, ...).

Vrijwilligers in België:

  • Vertalingen en nazien van teksten

  • Organiseren van Events.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/09/2020