Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinderen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Sociale missie

Steun aan duurzame en bestendige ontwikkelingsprojecten die de gezinnen in Goma, en vooral de vrouwen en kinderen, helpen hun leven in alle waardigheid (her)op te bouwen, autonoom en als verantwoorde burger. De begunstigden van de projecten zijn tussen de 0 en 80 jaar oud.  

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/11/2020