Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

De missie van DISOP

DISOP vzw (Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten) wil een instrument zijn van solidariteit tussen volkeren. DISOP steunt op actieve wijze ruim 70 projecten, die de tewerkstelling promoten van minderbedeelde bevolkingsgroepen in 19 ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika, Azië en in toenemende mate in Afrika, dat voor DISOP het voornaamste continent van interventie is geworden. 

Wat doet DISOP?

De ploeg van DISOP bestaat uit een vijftiental mensen, waaronder experts in het beheer van ontwikkelingsprojecten en enkele experts met multidisciplinaire profielen. Een deel van deze mensen werkt op volledig vrijwillige basis.

De tussenkomst van DISOP is gebaseerd op drie centrale pijlers:

  • professionele vorming
  • verbetering van de sociale, economische, culturele, ecologische en politieke omgeving van de begunstigden
  • steun aan verenigingen die de toegang tot de tewerkstelling bevorderen

DISOP werkt via een internationaal netwerk van lokale partners, met respect voor de lokale initiatieven en de plaatselijke bevolking binnen hun eigen omgeving. De organisatie hecht ook steeds groot belang aan de autonomie van de begunstigden op het einde van haar interventie.

Projecten

  • oprichting van beroepsvormingscentra (o.a. landbouwvorming)
  • vorming rond het beheer van microbedrijfjes
  • bevordering van de productie en de commercialisering van lokale producten
  • programma's met het oog op de vermindering van de gevoeligheid voor klimaatveranderingen, voor herbebossing en duurzaam beheer van bossen
  • microprojecten rond gezondheid
  • verbetering van de habitat in de sloppenwijken
  • promotie van de vrouw en van microbedrijfjes gerund door vrouwen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 18/03/2020