Werken aan een leefbaar platteland in Congo

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Congodorpen

Congodorpen wil meewerken aan de bouw van een nieuw platteland in Congo:

 • Waar de bevolking actief deelneemt aan de dynamiek op socio-economisch, landbouw- en milieuvlak.
 • Waar jongeren toegang hebben tot een kwalitatieve basisopleiding.
 • Waar kwalitatieve basisgezondheidszorgen beschikbaar zijn aan een aanvaardbare kost.

Wat doet Congodorpen?

Congodorpen stimuleert en ondersteunt basisinitiatieven via geïntegreerde plattelandsontwikkeling in zes zones in RD Congo: Bwamanda, Bikoro, Yakoma, Bumba, Popokabaka en Kikwit.

De participatieve en multidisciplinaire aanpak richt zich gelijktijdig op:

 • economische plattelandsontwikkeling
 • basisopleiding: zowel binnen als buiten de schoolomgeving
 • basisgezondheidszorg in de ruime zin: eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitatie, voeding en preventie.

Thema’s zoals gelijkheid tussen vrouw en man, HIV/Aids, milieu en communicatie worden transversaal opgenomen, rekening houdend met de nationale en internationale beleidslijnen.


 Het vertrekpunt van elke interventie is de bevolking; ze wordt betrokken van identificatie tot uitvoering. Startend met een diepgaande en uitgebreide analyse van de situatie, wordt een interventieplan uitgewerkt en uitgevoerd door diezelfde bevolking. Waar nodig, nuttig en mogelijk, biedt Congodorpen middelen ter ondersteuning. Dit kan gaan van informeren, opleiden, investeren tot lobbyen en netwerken.

 • Congodorpen bereikt de bevolking via representatieve, lokale, proactieve en verantwoordelijke ontwikkelingsactoren (verenigingen, ngo, coöperatieven) waarmee ze een partnerschap afsluit. Deze partners zijn de draaischijf om de geïntegreerde aanpak te stimuleren en te organiseren.
 • Om sterk betrokken te zijn bij wat er leeft bij de partners en de bevolking, is Congodorpen permanent aanwezig in de interventieregio’s. De lokale antennes zijn de voelsprieten en ankerpunten van Congodorpen op het terrein.
 • Indien nodig, wordt beroep gedaan op diensten en expertise van buitenaf.
 • Daarnaast wordt samenwerking en synergie ook steeds belangrijker. De rol van Congodorpen is om deze processen te vergemakkelijken.

Gerealiseerde projecten

 • 2014-2016 : toegang tot kwalitatieve basisvoorzieningen in vier provincies (Kwango, Noord-Ubangi, Zuid-Ubangi en Evenaar) in DR Congo
  • Landbouw en economische ontwikkeling: in 56 gemeenschappen is een lokaal ontwikkelingscomité actief. Die hebben allemaal een ontwikkelingsplan voor hun gemeenschap uitgewerkt, met steun van de bevolking. Naast opleidingen en algemene ondersteuning, gaf Congodorpen steun aan initiatieven van de bevolking helpen bij de realisatie van de plannen: heraanleg van 139 visvijvers, verdelen van +-35.000 kweekvissen aan 179 viskwekers, renovatie van 6 opslagplaatsen, verschillende landbouwmachines voor verwerking van producten (6 maïsmolens, 1 rijstpelmachine, 11 koffiebranders, 20 oliepersen en 20 fermentatie units voor cacao), heropstarten van palm, cacao en koffie teelt: 63 ha palm, 268 ha cacao en 221 ha koffie.
  • Verbeterde toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg: Naast acties om de kwaliteit van de zorgen te garanderen, zet Congodorpen ook in op de uitbouw van mutualiteiten (zeker voor de ziekenhuisopnames, valt op dat leden van een mutualiteit dit minder vaak uitstellen dan niet-leden die de kost volledig zelf moeten dragen), bouw en renovatie van 3 gezondheidscentra, watervoorziening voor 1 ziekenhuis, materiaal en uitrusting voor de gezondheidscentra (operatiekits, chirurgische lampen, weegschalen, kledij, …), bijscholing voor het medisch personeel en didactisch materiaal voor de verpleegscholen, ondersteunen en verder ontwikkelen van mutualiteiten in de verschillende regio’s. In 2016 telde de vzw 108.253 leden in 6 mutualiteiten.
 • 2015-2016: afwerken van 6 scholen en 1 gezondheidscentrum in de regio rond Bumba in Noord-Ubangi, DR Congo.

In Vlaanderen en België is Congodorpen aanwezig op allerlei wereldfeesten en evenementen van de Noord-Zuid beweging, zoals: wereldfeesten en Noord-Zuid markten, het Afrika Film Festival.

Als lid van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging, 11.11.11, onderschrijft Congodorpen het handvest en steunt ze het beleidswerk van 11.11.11.

 

Hoe kan jij Congodorpen helpen?

Financiële steun

 • Congodorpen is op zoek naar financiële bijdragen voor het programma 2017-2021, jaarlijks bijna 200.000 euro. Bovenop deze eigen bijdrage, ontvangt Congodorpen een subsidie vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking (80%). De eigen bijdrage mag bestaan uit giften van particulieren, bedrijven en organisaties. Het kan ook gaan om toelagen van gemeenten, steden, provincies of andere bronnen. Het programma 2017-2021 situeert zich in 4 provincies in de DR Congo: Kwango, Zuid-Ubangi, Noord-Ubangi en Evenaar en wordt gerealiseerd met 4 lokale partnerorganisaties: Proyaka, CDI-Bwamanda, Adine en CTM-Mooto. In totaal worden 238.222 personen bereikt. Het budget bedraagt 4.691.900 euro / 5 jaar, waarvan 20 % (938.380 €/5 jaar) met eigen middelen moet worden gerealiseerd. Doel is dat tegen 2021 de bevolking toegang heeft tot kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs, de bevolking haar inkomen uit landbouwactiviteiten op een duurzame manier verhoogt (beoogde stijging: 10 %), en dat de civiele maatschappij deelneemt aan het bestuur op verschillende niveaus en bijdraagt tot de verbetering van de mensenrechten
 • Naast de eigen bijdrage voor het programma 2017-2021 is Congodorpen op zoek naar 200.000 euro / jaar, om de kwaliteit van de werking van de organisatie te versterken, de werking in Congo verder uit te bouwen en nieuwe programma’s te identificeren en te formuleren.

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving/administratie: 
  • administratieve hulp bij fondsenwerving, bv. dankbrieven schrijven (NL), opvolging bestand, etc
  • vrijwilligerspost voor legaten
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen):
  • deelname aan noord-zuid evenementen voor Congodorpen (enkele keren per jaar)
  • uitwerken en organiseren van educatieve evenementen voor Congodorpen (bv. in het kader van het Afrika Filmfestival)
 • communicatie: ondersteuning (website, facebook, nieuwsbrief)
 • vertaling: van teksten (vooral NL/FR en FR/NL)
 • andere:
  • hulp bij verhuis 2017-2018 (opruim archief, inpakken, uitpakken, organiseren uitverkoop)
  • opbouw digitaal fotoarchief

Vrijwilligers in het buitenland:

 • andere: journalisten, fotografen, filmmakers


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 18/06/2020