Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van CAW Oost-Brabant

Het CAW is een eerste contactpunt voor mensen met problemen en vragen over welzijn. Iedereen kan er terecht voor info, advies, ondersteuning, begeleiding en opvang. Je kan er langslopen, bellen, mailen of chatten met een hulpverlener. De hulp is gratis, vertrouwelijk en professioneel. Het CAW ontwikkelt ook nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen en sensibiliseert het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.

 

Wat doet het CAW Oost-Brabant?

Algemeen aanbod

Algemeen aanbod

 • Een luisterend oor en advies via telefoon, mail of chat of via het onthaal in Leuven, Tienen, Diest of Aarschot. Voor jongeren is er een apart aanbod.
 • Inloopcentra waar je mensen kan ontmoeten en praktische hulp krijgt bij dagelijkse problemen.
 • Het CAW zoekt ook actief mensen op die hulp nodig hebben (outreachend werken).
 • Expertise in thema’s als familiaal geweld, hulp aan slachtoffers, thuisloosheid, (kans-armoede), persoonlijk of relationele problemen …
 • Begeleiding in verband met deze thema’s voor wie het nodig heeft. Het CAW biedt ook crisishulp en tijdelijke opvang met begeleiding.
 • Preventie en signaleren van maatschappelijke problemen aan het beleid.

Bijzondere projecten en samenwerkingsverbanden

 • Budget in Zicht (BIZ): samenwerking tussen OCMW's, OCMW-verenigingen en verenigingen van het Netwerk tegen Armoede rond schuldhulpverlening.
 • Belgian Homeless Cup – BHC: een voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen opgericht door Football+ Foundation en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Dankzij de BHC vinden mensen via sport opnieuw aansluiting bij de samenleving.
 • Bij de Sociale Kruidenier kunnen mensen in kansarmoede gratis of tegen een sociaal tarief gezonde voeding en huishoudartikelen aankopen maar ook elkaar ontmoeten. Het CAW helpt zo op dit moment 70 gezinnen. In samenwerking met Leren Ondernemen.
 • Het Woonanker ondersteunt samen met de Stad en het OCMW maatschappelijk kwetsbare mensen in (Groot-) Leuven om een huurwoning te vinden.
 • Geld Telt is een interactief vormingspakket voor mensen die hulp vragen bij het beheer van hun financiën. Extra infosessies leren professionals om signalen van financiële problemen te herkennen om zo mensen gericht te kunnen doorverwijzen.

 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun

 • Een boek voor en door dak- en thuisloze kinderen (8-12j) in opvangcentra: ‘De avonturen van Sara’. Timing: 01/09/2017 – 31/08/2018. Budget: 15.000 euro. Giften met vermelding ‘Sara’. Info lieve.polfliet@cawoostbrabant.be  of  0479 95 22 04
 • Een veilige haven voor vrouwen zonder wettelijke verblijfsdocumenten. In het Vluchthuis en het Vrouwenopvangcentrum verblijven vrouwen op de vlucht voor familiaal geweld en hun kinderen. Vrouwen zonder wettige verblijfsdocumenten geeft het CAW een plek op eigen kosten. Een dag kost voor een vrouw met één kindje 30 euro, een week 210 euro, een maand 900 euro, een jaar 10.950 euro. Giften met vermelding ‘Rose’. Info karline.vandeweghe@cawoostbrabant.be of 0479 99 93 19.
 • Buiten spelen: aanleg van een tuin voor de bezoekersruimte voor kinderen en ouders die door een moeilijke scheiding of conflicten gaan. In de tuin kunnen ze even buiten tot rust komen. Timing:01/09/2017 – 28/12/2018. Giften met vermelding 'tuin’. Info iris.claeys@cawoostbrabant.be of 0498 36 32 20
 • Verhuis van Inloopcentrum Amerantin Tienen naar de nieuwe Hertogensite, aan de Ooievaarstraat in hartje Tienen. Om er een warme thuis van te maken, kan je storten met vermelding ‘Tienen’. Timing:01/09/2017 – 28/02/2018. Info lieve.polfliet@cawoostbrabant.be of  0479 95 22 04

Vrijwilligers in België

 • vertalingen (Engels, Frans, Farsi, Arabisch en Turks)
 • redactie/fotografie voor driemaandelijks magazine
 • andere: tuinontwerpers met een goed plan of een tuin- of speelpleinaannemer met zin voor een sociaal project zoals de aanleg van de tuin voor de bezoeksruimte (zie 'financiële steun')

 

 

 

Materiaal

 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
 • hygiëne- en onderhoudsproducten
 • kledij/huishoudlinnen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/01/2021