Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Lange Lozanastraat 200
2018
Antwerpen
03 244 17 90

 

De missie van CAW Antwerpen

Het CAW Antwerpen wil het samen leven gelijkwaardiger maken. Het CAW Antwerpen richt zich op mensen die die gelijkwaardigheid het minst ervaren. Het blijft hen hen de veilige ruimte geven om op krachten te komen en nieuwe wegen te ontdekken. Elk op hun manier. Want wie zich goed voelt, leeft beter samen.

 

Wat doet CAW Antwerpen?

De CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zélf hebben. Welke oplossingen kunnen mensen zelf vinden en met de steun van hun omgevingsnetwerk? Hulpverleners kunnen ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die de sociale rechten kunnen verzekeren.

Iedereen kan in het CAW terecht met elke vraag: psychisch-relationeel welzijn, gezinsgerichte hulp, sociaal-juridische hulp, hulp bij woonproblemen, bestrijding van eenzaamheid en isolement, intrafamiliaal geweld, forensische hulp, crisishulp, gezondheid, schuldproblematiek, jongeren en jongvolwassenen, arbeid en tijdbesteding, diversiteit, preventie,...

Hoe kan jij CAW Antwerpen helpen?

Financiële steun

Steun aan het CAW is een manier om mensen in moeilijke situaties concreet te helpen. Met de subsidies van de Vlaamse overheid kan het CAW een basisaanbod uitbouwen. Maar met deze extra steun wordt het mogelijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om het huidige aanbod voor meer mensen bereikbaar te maken.

Vrijwilligers in België

  • onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
  • administratie/secretariaat
  • logistieke hulp (campagnes/evenementen)
  • animatie/informatie/sensibilisering
  • karweitjes/onderhoud
  • vervoer/mobiliteit van personen in nood
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/10/2019