Duurzame oplossingen voor slachtoffers van conflicten, natuurrampen, armoede en migratie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Caritas International België

Caritas International België is de Belgische schakel van een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties. Ze zijn samen actief in 200 landen en regio's in crisishulp, ontwikkeling en vredesopbouw. Caritas International België helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen, armoede en migratie met materiële en niet-materiële hulp. Caritas kiest resoluut voor de armsten. Ze ontwikkelt programma's in eigen beheer en steunt ook gemeenschappelijke programma's van het Caritasnetwerk. In België begeleidt ze asielzoekers en migranten. 

Wat doet Caritas International België?

 • Noodhulp en heropbouw: Snel optreden in crisissituaties is belangrijk, maar volstaat niet. Caritas International België doet meer dan wat traditioneel als crisishulp bestempeld wordt: medische verzorging, water, voedsel, tenten,… Om ervoor te zorgen dat de mensen hun leven opnieuw in handen kunnen nemen en niet langer afhankelijk zijn van humanitaire hulp, werkt Caritas ook aan heropbouw. Ze besteedt hierbij bijzondere aandacht aan het herstel van het sociaal weefsel en de samenlevingsopbouw: kinderen kunnen opnieuw naar school, mensen hernemen economische activiteiten en zijn voorbereid op eventuele nieuwe rampen, de landbouw wordt nieuw leven ingeblazen. 

 • OntwikkelingssamenwerkingNoodhulp, heropbouw en ontwikkelingssamenwerking gaan meestal hand in hand. Honger wordt niet enkel met voedsel bestreden, ook de oorzaken ervan worden aangepakt. Caritas International steunt kleinschalige microprojecten en ontwikkelt structurele voedselzekerheidsprogramma's die over meerdere jaren lopen en verschillende deelprojecten omvatten: landbouwverbetering, vorming, microkredieten, gender, aanleggen van voorraden,...

 • Opvang en huisvesting asielzoekers in België: Caritas International België biedt asielzoekers een onderdak in betaalbare menswaardige woningen. Caritas vindt het belangrijk dat de autonomie van de betrokkenen en het gezinsleven gewaarborgd en verdedigd wordt. Daarom kiest ze bewust voor een model van kleinschalige opvang in individuele woningen als alternatief voor de collectieve centra. Sinds de opvangcrisis en het tekort aan opvangplaatsen in 2015 huisvest en begeleidt Caritas ook asielzoekers in een opvangcentrum in Scherpenheuvel. Kwetsbare erkende vluchtelingen (zieken, alleenstaande moeders, mensen met een beperking) krijgen huisvesting in transitwoningen en extra begeleiding bij hun integratie in de maatschappij. Caritas heeft een team van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Daarnaast zet de organisatie zich ook in voor de begeleiding hier en in het thuisland van mensen die vrijwillig teruggaan.

 • Sociale begeleiding:In overleg zoekt Caritas International België naar duurzame oplossingen voor de psychologische, juridische, familiale, medische, materiële en administratieve problemen van niet-Europese vreemdelingen. Caritas International België steunt o.m. een sociale dienst in Brussel en meerdere partnerorganisaties verspreid over België om bij die opdracht te helpen.

 • Preventie en voedselhulp: in landen die getroffen zijn door het ebolavirus, legt Caritas de nadruk op preventie en voedselhulp. In de DR Congo kregen 2500 gezinnen voedsel- en hygiënepakketten. In Guinea, Sierra Leone en Liberia, werden sensibiliseringscampagnes op touw gezet.

 

Caritas International is lid van 'Caritas-Vlaanderen' en 'Caritas en Belgique francophone et germanophone'.

Hoe kan jij Caritas International België helpen?

Financiële steun voor

 • Midden-Oosten: humanitaire hulpverlening in Syrië en de omringende landen voor de mensen op de vlucht voor het geweld. Onderwijskansen voor vluchtelingenkinderen in Syrië, Jordanië en Libanon.
 • Niger: eten en overlevingspakketten voor de slachtoffers van Boko Haram die in Niger in erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven.
 • Centraal-Afrikaanse republiek: zaaigoed, gereedschap en de nodige technische vorming voor de vluchtelingen en de lokale boeren van Bozoum. Dat geeft hen de mogelijkheid om genoeg eten te produceren, overschotten te verkopen en op eigen benen te staan.
 • Ethiopië: voedselpakketten, geld in ruil voor gemeenschapswerk (aanleggen van wegen, erosiekanalen), boren van waterputten, aanleggen van watervoorraden. Caritas International probeert op die manier de mensen weerbaar te maken in periodes van droogte.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat

 • vertalingen: FR/NL/EN
 • andere: begeleiding:

  • "Housing café”: begeleiden van erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een huurwoning. 

  • “Vrijwilligerswerking opvangcentrum”: kinder- en jongerenactiviteiten organiseren, sportactiviteiten organiseren, huiswerkklasjes…

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/09/2020