Broederlijk Delen komt op voor het recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en vrede

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Huidevettersstraat 165
1000
Brussel
02/502 57 00

De missie van Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor Broederlijk Delen de oplossing.

Wat doet Broederlijk Delen?

In het Zuiden

Broederlijk Delen heeft een typische manier van werken. Broederlijk Delen stelt de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. Om die plannen te realiseren, ondersteunt Broederlijk Delen initiatieven van lokale organisaties. Broederlijk Delen start zelf geen projecten op. Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 partnerorganisaties. Ze steunt deze organisaties met geld, het delen van kennis, brengt hen samen om ervaringen uit te wisselen en stimuleert onderlinge netwerking. Zo zijn ze als organisatie sterker en komen ze samen op voor hun rechten. Broederlijk Delen is actief in 13 landen: Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Congo, Guatemala, Haití, Israel-Palestina, Nicaragua, Peru, Rwanda, Senegal en Oeganda.

 

In Vlaanderen

  • Politiek werk en beleidsbeïnvloeding

    Politieke en economische keuzes hebben een grote invloed op de ontwikkeling van landen in het Zuiden. Vaak werken ze ongelijkheid in de hand. Via haar politiek werk wil Broederlijk Delen we daar iets aan doen. Ze pleit bij de Belgische en Europese overheid voor een rechtvaardig beleid in het Zuiden en zet haar eisen kracht bij door het Vlaamse publiek te informeren en actie te voeren. Om zwaarder te wegen op het beleid werkt Broederlijk Delen samen met anderen.

  • Sensibiliseren en aanzetten tot actie
    Broederlijk Delen informeert en sensibiliseert Vlaanderen over de oorzaken van ongelijkheid en armoede. Samen met duizenden vrijwilligers voert Broederlijk Delen actie en stimuleert ze mensen om na te denken over hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld?

 

Zo roept Broederlijk Delen op tot concrete solidariteit. Het hoogtepunt is de jaarlijkse campagne tijdens de vasten, 40 dagen voor Pasen.

 

Thema's

Om resultaten te boeken, moet Broederlijk Delen gericht werken en daarom kiest het voor het platteland. Ongelijkheid pakt Broederlijk Delen aan via drie thema's:

 

1. Recht op voedsel

1 op 8 mensen heeft honger, ook op het platteland. Samen met lokale organisaties werkt Broederlijk Delen aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken. Met respect voor mens en milieu.

Meer info: Recht op voedsel


2. Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen

De honger naar grondstoffen van de wereldeconomie groeit. Om die honger te stillen, willen bedrijven steeds meer grondstoffen ontginnen. Ook heel wat land en water komt zo in handen van deze bedrijven. Boeren kunnen niet aan landbouw doen zonder land en water. Maar de toegang wordt hen vaak bemoeilijkt of zelfs met geweld ontnomen. Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen duurzaam beheerd worden. Met inspraak van de lokale bevolking.Meer info: Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen


3. Inspraak en vrede

In vele landen zien mensen hun rechten geschonden. Bijvoorbeeld door gewapende conflicten, repressieve regimes en wanpraktijken van bedrijven. Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om hun stem te laten     horen. Om op te komen voor hun rechten en deel te nemen aan overleg. Zo dragen ze zelf bij aan goed bestuur.
Meer info: Inspraak en vrede

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 17/08/2019